Aktuality

Stručný přehled novinek, oprav a aktualizací na našem webu.

Chcete dostávat pravidelné aktualizace přes email? Přihlašte se k odběru našeho newslettru: Krátký sumář novinek na našem webu maximálně jednou za měsíc (a spíše méně často).

Vaše emailová adresa:

26. 10. 2020

Možnost finanční podpory projektu

Ode dneška je možné projekt Fakta o klimatu podpořit i finančně prostřednictvím platformy Darujme.cz. V blízké době přidáme i darování přes Benevity pro dárce se zaměstnavateli zapojenými v tomto programu.

15. 10. 2020

Rozhovor na radiu Wave

Ondráš Přibyla a Jan Krčál v rozhovoru komentují roční působení našeho projektu.

14. 10. 2020

Emise skleníkových plynů Slovenska

Vydali jsme novou infografiku Emise skleníkových plnyů v SR podle sektorů detailně, která ukazuje, kolik Slovensko v roce 2018 vyprodukovalo emisí.

9. 10. 2020

Vývoj emisí v ČR v letech 1990–2018

Nová grafika zobrazuje vývoj objemu emisí skleníkových plynů na území České republiky v čase, a to od roku 1990 do roku 2018. V grafu je možné sledovat jak vývoj celkových emisí, tak relativní změnu v jednotlivých sektorech oproti roku 1990.

5. 10. 2020

Udělali jsme několik funkčních vylepšení našeho webu. Na titulní stránku jsme přidali rozcestník specifický pro různé role (veřejnost, učitele, novináře) a přepsali sekci o týmu. Pro zpřehlednění dlouhých textů jsme přidali rozbalovací sekce (viz například text ke grafice Národních adaptačních strategií nebo Potenciál vybraných způsobů snížení emisí v ČR).

3. 10. 2020

Historie výzkumu skleníkového efektu

V nově zveřejněné grafice zobrazujeme vývoj poznání o skleníkovém efektu od 19. století.

24. 9. 2020

Národní adaptační strategie

Nová grafika představuje strategii České Republiky pro adaptaci na změny klimatu, dokument Ministerstva životního prostředí. Tato strategie popisuje dopady změny klimatu na našem území a doporučuje konkrétní adaptační opatření pro jednotlivé segmenty lidské činnosti, například zemědělství, nebo lesní a vodní hospodářství.

8. 9. 2020

Účast na expertním kulatém stolu v Senátu PČR

Olda Sklenář prezentoval možné scénáře dekarbonizace české energetiky během expertního kulatého stolu na téma „Scénáře nízkouhlíkové budoucnosti pro ČR“.

7. 9. 2020

Potenciál způsobů snížení emisí

Nová grafika se zaměřuje na porovnání způsobů, jak teď můžeme začít snížovat emise v Česku. Srovnáváme možnosti dopadu individuálních změn spotřeby lidí (v celospolečenském rozsahu) s možnostmi dopadu systémovějších zásahů. Zdaleka největší potenciál nabízí systémová proměna výroby elektřiny.

24. 8. 2020

Schématická mapa klimatické změny

Pro lepší pochopení základních souvislostí změny klimatu jsme vytvořilii grafiku, ve které se dozvíte, jak jednotlivé oblasti lidské činnosti ovlivňují celoplanetární systémy a k jakým důsledkům takové změny vedou.

30. 7. 2020

Teploty od poslední doby ledové

Zpracovali jsme data z článků, které analyzovaly průběh teplot planety od poslední doby ledové a zpracovali jej do grafiky Světová teplotní anomálie za 22000 let. V ní je možné srovnat o kolik je probíhající klimatická změna rychlejší než konec poslední doby ledové.

30. 7. 2020

Keelingova křivka

Nová grafika zobrazuje cykly koncentrace CO2 a O2 vycházející z měření Charlese Keelinga na Mauna Loa na Hawai. Dlouhodobý nárůst koncentrací CO2 a pokles koncentrací O2 slouží jako jeden z důkazů, že nárůst koncentrace CO2 v atmosféře je způsoben spalováním fosilních paliv.

23. 7. 2020

Podkladová data a grafika Vývoj světové tepotní anomálie byla převedena na referenční období pre-industriál, tedy 1850-1900. Důvodem je, že Pařížská dohoda, zpráva SR15 IPCC i mnohé další dokumenty a články vztahují hodnoty oteplení právě vzhledem k tomuto referenčnímu období.

2. 6. 2020

Spolu s Asociací pro mezinárodní otázky a Danuší Nerudovou jsme připravili mediální brífing Konec uhlí v Čechách shrnující světový a český kontext uhelného phase-outu.

31. 5. 2020

Nová sekce Energetika

Zpracovali jsme několik grafik, které zobrazují data o výrobě a spotřebě elektřiny:

a studii Transformace energetiky do 2050 od Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii.

30. 5. 2020

Protože množství grafik, studií a datasetů přesáhlo čtyřicítku, vytvořili jsme na stránkách vyhledávání podle štítků, které dělí grafiky na kategorie budoucnost, ekonomika, emise, energetika, klimaopatření.

19. 5. 2020

Globální zpráva o elektřině a dvě nové grafiky

17. 4. 2020

Stránky k našim datovým sadám

Více jsme rozpracovali datové sady, na kterých stavíme naše infografiky. Nyní nabízíme podrobnější texty, které lépe vysvětlují zdroje dat, jejich licenci a jak data skládáme dohromady. To se hodí jak když chcete jít více do hloubky v pochopení infografik, tak když např. chcete použít naše data a postavit na nich vlastní materiály. Zatím máme takto detailně rozpracované tyto datové sady:

31. 3. 2020

Emisní intenzity ekonomik

6. 3. 2020

Souhrnný report větších změn v infografikách

2. 3. 2020

První účast na větší konferenci - přímo v panelu na Climate Open Data Expo. Mimo to jsme také zhruba dva týdny předtím přednášeli na Přírodovědecké fakultě MU či Biskupském Gymnáziu v Brně.

27. 2. 2020

Mapa změn teploty a grafika zpoplatnění emisí

19. 1. 2020

Vícedenní klimaton, Twitter, nové infografiky

Proběhl první vícedenní hackathon jádra týmu - během víkendu jsme udělali spoustu práce, mj. např.:

2. 12. 2019

Adaptační a mitigační opatření

Nová sekce Adaptační a mitigační opatření, související infografika Srovnání mitigačních opatření a doplněna studie Mezinárodního měnového fondu Jak zmírnit dopady klimatické změny.

30. 11. 2019

Elektřina v ČR: výroba, spotřeba a emise

Z dat energetického regulačního úřadu jsme zpracovali infografiku Elektřina v ČR: výroba, spotřeba a emise zabývající se výrobou a spotřebou elektřiny v ČR a souvisejících emisí.

4. 11. 2019

Proč je oteplení o více než 1,5°C problém?

Nová sekce Scénáře budoucího vývoje, rizika a dopady a v ní graficky zpracovaná rešerše článků o bodech zlomu v ekosystémech, bodech zlomu v kryosféře, a bodech zlomu v atmosférických a oceánských prouděních.

26. 10. 2019

Světové emise a další zdroje a odkazy

16. 10. 2019

Článek ze Science, Sternova zpráva, aktuality a newsletter

  • Přeložili jsme nedávný článek z časopisu Science s názvem Obavy mladých protestujících jsou opodstatněné. Původní článek podepsalo nespočet vědců, nyní můžete na našich stránkách podepsat i českou verzi.
  • Zpracovali jsme shrnutí Sternovy zprávy z roku 2006, která prezentuje ekonomickou analýzu dopadů klimatických změn a nákladů a přínosů opatření na snížení emisí skleníkových plynů.
  • Vytvořili jsme tuto stránku, na které najdete chronologický přehled novinek a aktualit projektu Fakta o klimatu. Chcete-li být o novinkách informováni e-mailem, můžete se přihlásit do jednoduchého newsletteru ve vrchní části této stránky.

12. 10. 2019

Dokončeno řešení problémů se započtením emisí letecké dopravy. Ve všech infografikách, kde je to relevantní, zobrazujeme emise včetně letecké dopravy.

2. 10. 2019

Významně zpřehledněny některé naše datasety (viz např. zde pro Emise ČR).

29. 9. 2019

Jedna z našich infografik se objevila v České televizi, v pořadu 168 hodin.

20. 9. 2019

První veřejná debata, další pouliční akademie

V rámci Týdne pro klima jsme v Brně za Fakta o klimatu:

  • uspořádali besedu ‚Co víme o klimatu a klimatické změně?‘ s anotací ‚Zprávy o klimatické změně a o tom, jak ji můžeme ovlivnit jsou někdy protichůdné, často vytržené ze souvislostí, někdy mohou vypadat jako náhodné výkřiky, jindy jako souboj "alarmistů" a "popíračů". Jak se v tom vyznat? V přednášce chceme pomoci laikům zorientovat se v tématu. Co víme o klimatickém systému s jistotou a co naopak víme jen přibližně? Na čem stojí přesvědčení, že současné změny klimatu způsobuje lidská činnost? Jaký můžeme očekávat další vývoj, jaké dopady jsou nevyhnutelné a co je možné ovlivnit? Jak vypadají různé scénáře vývoje? V čem jsou nepřesné nebo chybné argumenty stávkujících studentů nebo skeptiků?‘
  • zorganizovali další dvě pouliční akademie – jednu velkou při klimatické stávce, druhou malou v rámci zakončení Týdne pro klima. Celkem tedy ke konci září máme za sebou již 5 pouličních akademií.

13. 9. 2019

Rozšíření o Další sekce a odkazy, Slovník pojmů

V nové sekci Další zdroje a odkazy uvádíme rozcestník odkazů na stránky vybraných výzkumných institucí, repozitářů dat, projektů vizualizující data a další. Ve Slovníku pojmů uvádíme pro přehlednost a vyšší srozumitelnost stručný přehled nejčastěji používaných hesel a zkratek s krátkým vysvětlením či komentářem.

3. 9. 2019

Rozšíření core týmu o Oldu Sklenáře, Toma Protivínského a Jana Krčála, aktualizace sekce O nás, publikování kompletního seznamu na projektu se podílejících lidí, u některých infografik přidáno více primárních zdrojů dat.

23. 8. 2019

Vznik sekce Studie a tři nové infografiky

V rámci zvyšování kvality a důvěryhodnosti jsme zapracovali první tři významné studie, na které se odkazujeme, a/nebo které jsou pro doplňující pochopení a vzhled do tématu změn klimatu důležité (sekce Studie). Dále jsme rozšířili paletu infografik o Emise skleníkových plynů EU, Pořadí států EU podle emisí skleníkových plynů, a Vývoj koncentrace CO2 v historii. Tímto také vzniká problém se započtením emisí letecké dopravy – dataset z Eurostatu umožňuje započítání letecké dopravy (i když trochu problematické) a my díky tomu začínáme řešit, pro jaký standard se rozhodneme. Problém se podařilo uzavřít 12. října 2019: budeme leteckou dopravu zobrazovat, i když je tam problematická atribuce.

5. 8. 2019

Rozhovor v rádiu Wave – Ondráš Přibyla a Marek Lahoda představují projekt v rozhovoru pro rádio Wave: ‚My bychom chtěli nejdřív pokrýt něco, co by se dalo považovat za základní znalosti. Grafy, které bychom chtěli publikovat v tomto roce, by měly pokrýt něco ‚jako maturitu z klimatických změn‘. To znamená, chceme, aby lidi věděli, že se Česká republika oteplila o dva stupně od roku 1960, zhruba jaké jsou emise v Česku a ve světě a proč je vůbec důležité to řešit. Ono se zdá, že změna o jeden a půl stupně Celsia je malá, ale je potřeba vysvětlit, co to znamená z hlediska bodů zlomu, ke kterým se blížíme, a z hlediska celého klimatického systému planety…‚

27. 7. 2019

Naše infografiky se objevují na české Wikipedii v článku Globální oteplování v Česku (aniž bychom Wikipedii editovali my)

25. 7. 2019

První e-mailové dotazy od veřejnosti (s oceněním práce a mj. s žádostí o rozšíření infografik o rozptyl teplot). Za 48 hodin od zveřejnění cca 2000 návštěvníků webu.

23. 7. 2019

faktaoklimatu.cz online!

Zveřejněna první verze webu obsahující základní set infografik: 3× Vývoj teplot a koncentrací skleníkových plynů, 3× Emise skleníkových plynů a úvodní slovo.

26. 6. 2019

Třetí klimatický hackathon – pokračující přípravy na zveřejnění webu, sepisování a ladění textů, rozšiřování infografik, založen e-mail info@faktaoklimatu.cz.

19. 6. 2019

Druhý klimatický hackathon – práce na infografikách, strukturalizace datasetů, přípravy na zveřejnění webu, zakoupena doména faktaoklimatu.cz.

31. 5. 2019

První klimatický hackathon

Ondráš Přibyla a Martin Ukrop s podporou Marka Lahody a Martina crysmana Zahradníka zorganizovali první klimatický hackathon (‚klimaton‘) s poměrně velkou účastí (přes 15 lidí), kde byly položeny základy projektu faktaoklimatu.cz – jaké infografiky chceme nejdříve, co na nich má být, jak má zhruba vypadat struktura a obsah webu, na jaké doméně má běžet atd. Založen projekt na githubu.

3. 5. 2019

První pouliční akademie v Brně

Ondráš Přibyla organizuje první klimatickou pouliční akademii v rámci studentské klimatické stávky Fridays For Future. Celkem tři infografiky, zatím ručně malované. Pouliční akademie = banery s infografikou, u kterých jsou kompetentní osoby poskytující výklad a doplňující informace a zodpovídající dotazy z publika, celkem cca 3×7 minut.