Vývoj světové teplotní anomálie

Vývoj světové teplotní anomálie

Planeta je nyní o 0,8–1,0 °C teplejší než v letech 1951–1980. To je však průměrná hodnota teplotní anomálie pro celou planetu – většina míst na severní polokouli je dnes oproti referenčnímu období teplejší o 2–3 °C.

Data, licence a sdílení

Podívejte se na podkladová data nebo infografiku sdílejte. Všechny naše infografiky jsou k dispozici pod licencí CC BY 4.0.

Ke stažení

Líbí se vám naše infografika? Stáhněte si ji a používejte dál!


Podkladová data

Chcete vidět konkrétní čísla? Podívejte se na naši tabulku s daty nebo na původní zdroje.

Naše tabulka s daty Zdrojová data NASA

Sdílení a licence

Všechny naše infografiky jsou k dispozici pro další použití pod licencí CC BY 4.0.

Co je zobrazeno v grafu

 • Data jsou zpracovány z měření 6 300 stanic na souši, měření lodí i plovoucích bójí a vědeckých stanic v Arktidě a Antarktidě.
 • V grafu je znázorněn vývoj teplotní anomálie vzhledem k referenčnímu období 1951–1980, nejde o graf průměrné teploty. Podrobnosti k výpočtu teplotní anomálie níže.

Klíčová fakta

 • Svět se oteplil o cca 1 °C. Zatím největší teplotní anomálie (TA) nastala v roce 2016 (roční průměrná teplotní anomálie byla +1,01 °C, přičemž v lednu 2016 dosáhl měsíční průměr TA 1,37 °C).
 • Dvě třetiny oteplení nastaly po roce 1975. Trend oteplování se pohybuje mezi 0,15–0,20 °C za dekádu.
 • Lokální teploty se mění – částečně v předvídatelných cyklech den–noc a léto–zima, částečně nepravidelnými atmosférickými jevy. Ale globální teplota je určena tím, kolik energie přijme Země ve formě záření od Slunce a kolik jej vyzáří do vesmíru. Tato množství se v průběhu času mění jen málo. Množství energie, kterou Země vyzáří ve formě tepelného záření do vesmíru, silně záleží na chemickém složení atmosféry – na koncentracích skleníkových plynů.
 • Oteplení planety o 1 °C je velmi významné, protože i k tak „malé” změně teploty oceánů a souše je nutné obrovské množství energie. Před 20 000 lety vedlo ochlazení o 5 °C k době ledové a zalednění velké části Evropy a Severní Ameriky.

Metoda výpočtu teplotní anomálie

 • Graf znázorňuje světovou teplotní anomálii, nikoliv absolutní teplotu.
 • Světová teplotní anomálie je vypočtena jako vážený průměr místních teplotních anomálií pro jednotlivé měřicí stanice. Vážený průměr koriguje rozdílnou hustotu měřicích stanic v různých místech.
 • Místní teplotní anomálie pro daný den je definována jako rozdíl aktuální denní teploty a průměru teplot pro daný den v referenčním období (tzn. v letech 1951–1980). Místní teplotní anomálie tedy udává, o kolik stupňů je dané místo v daný den teplejší/chladnější než průměrný odpovídající den v referenčním období.
 • Růst teplotní anomálie neznamená, že všechna místa na Zemi se oteplila o 1 °C. Teplota v jednom roce může být například v Evropě o 3 °C vyšší než dlouhodobý průměr, zatímco v Indii o 2 °C nižší než dlouhodobý průměr. Případně teplá zima může být vyvážena studeným létem apod.

Další poznámky

 • Typicky se místa na souši oteplují rychleji než oceány – v Evropě a severní Asii je trend v rychlosti oteplování asi 2–3x vyšší než trend světové teplotní anomálie, v arktických oblastech je oteplování přibližně 3–4x rychlejší než světový trend.
 • Proč se používá teplotní anomálie místo absolutní průměrné teploty? Důvodů je více, všechny se ale týkají správnosti zpracování dat. Například: teplota typicky závisí na nadmořské výšce a kdybychom přidali do datového souboru několik vysokohorských stanic, průměrná hodnota by poklesla. Teplota planety by tedy závisela na výběru poloh měřicích stanic. To se ale při použití teplotní anomálie neděje.
 • Teplotní anomálie v geograficky blízkých místech bývají podobné. Jinak řečeno, pokud je teplota na Sněžce o 2 °C nižší než dlouhodobý průměr, je teplota v Praze typicky přibližně o 2 °C nižší také. Když bude mít měřicí stanice na Sněžce výpadek, výslednou teplotní anomálii to neovlivní, ale výslednou průměrnou teplotu ano.

Související infografiky

Zaujala vás tato infografika? Zde je pár náhodně vylosovaných ze stejné kategorie: