Téma: Klimatické ukazatele

Průměrná globální teplota vzduchu od začátku průmyslové revoluce, tedy za posledních 200 let, stoupla o zhruba 1 °C. V České republice za posledních 60 let vzrostla už o 2 °C. Koncentrace CO2 dosahují hodnot vyšších než kdykoliv během existence rodu Homo sapiens.

explainery (4)

Naše explainery k tématu. Vysvětlujeme důležité otázky a dáváme je do souvislostí.

infografiky (15)

Naše infografiky týkající se tématu. Na stránce grafiky vždy naleznete zdroj dat i podrobnější informace.

studie a rešerše (2)

Naše rešerše a shrnutí studií týkajících se tématu. U studií uvádíme, proč je studie důležitá a jaké jsou její hlavní závěry.

datasety (2)

Naše datasety vztahující se k tématu. Typicky kombinujeme více zdrojů a vysvětlujeme, jak přesně z nich vycházejí naše infografiky.