Téma: Opatření, dokumenty, dohody

Snahy řešit klimatickou změnu a její dopady vedou k mezinárodním jednáním a dohodám a k vzniku strategických dokumentů, které vytyčují národní plány a cíle. Také jsou přijímána právně závazná opatření nebo vytvářeny finanční nástroje, jako uhlíková daň nebo systémy pro obchodování s emisními povolenkami, které mají snížit emise skleníkových plynů a zabránit dalšímu zesilování globálního oteplování (tzv. mitigační opatření). Na úrovni regionů nebo měst pak vznikají adaptační opatření, jejichž cílem je region na probíhající klimatickou změnu adaptovat. Typicky může jít o zelené střechy ve městech, zakládání tůní pro udržení vody v krajině nebo zavádění odolnějších plodin v zemědělství.

explainery (6)

Naše explainery k tématu. Vysvětlujeme důležité otázky a dáváme je do souvislostí.

infografiky (21)

Naše infografiky týkající se tématu. Na stránce grafiky vždy naleznete zdroj dat i podrobnější informace.

studie a rešerše (10)

Naše rešerše a shrnutí studií týkajících se tématu. U studií uvádíme, proč je studie důležitá a jaké jsou její hlavní závěry.