Téma: Adaptační a mitigační opatření

Mitigační opatření směřují ke zmírnění klimatické změny – jde především o snahy o omezení emisí skleníkových plynů skrze uhlíkovou daň, emisní povolenky nebo nahrazení uhelných elektráren jinými zdroji energie (tzv. uhelný phase-out). V současné době probíhá v České republice jednání uhelné komise, která má o ukončení provozu hnědouhelných elektráren rozhodnout. Adaptační opatření směřují k přizpůsobení společnosti klimatickým změnám – typicky může jít o změny pěstování plodin nebo opatření na udržování vody v krajině.“

infografiky (6)

Naše infografiky týkající se tématu. Na stránce grafiky vždy naleznete zdroj dat i podrobnější informace.

Studie a rešerše (7)

Naše rešerše a shrnutí studií týkajících se tématu. U studií uvádíme, proč je studie důležitá a jaké jsou její hlavní závěry.