Téma: Příroda, krajina, ekosystémy

Klimatická změna ovlivňuje celou biosféru a jednotlivé ekosystémy, zároveň v kontextu adaptačních a mitigačních opatření hraje péče o krajinu a ochrana biodiverzity velkou roli. Lužní a nivní lesy pomáhají zadržovat vodu v krajině a podporovat biodiverzitu, výsadba zeleně ve městech pomáhá snižovat teplotu. Zemědělství, lesní hospodářství a další odvětví závisí na zdravých ekosystémech. Přírodní procesy také čistí vodu a vzduch, které jsou pro nás klíčovými životodárnými zdroji.

explainery (6)

Naše explainery k tématu. Vysvětlujeme důležité otázky a dáváme je do souvislostí.

infografiky (7)

Naše infografiky týkající se tématu. Na stránce grafiky vždy naleznete zdroj dat i podrobnější informace.

studie a rešerše (1)

Naše rešerše a shrnutí studií týkajících se tématu. U studií uvádíme, proč je studie důležitá a jaké jsou její hlavní závěry.