Atlas klimatické změny

Stručné a názorné shrnutí nejdůležitějších dat spojených s klimatickou změnou, které laikům umožní pochopit základní souvislosti. Funguje jako samostatná publikace pro zájemce z řad veřejnosti i coby didaktická pomůcka pro lektory a učitele. Jako podklad posloužily naše infografiky, které jsme doplnili vysvětlujícími texty.

Alas klimatické změny

O. Přibyla, J. Lněnička, O. Pechník, K. Pšorn Zákopčanová, K. Kolouchová Atlas klimatické změny. Změny v atmosféře a rizika oteplování. Brno: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, 2022. ISBN 978-80-88212-52-2

Pro vás

Pokud byste rádi měli atlas pro vlastní použití, můžete si jej zdarma stáhnout nebo si od nás objednat tištěnou verzi.

Stáhnout atlas Koupit tištěný atlas

Podpořte naši práci

Líbí se vám naše činnost a rádi byste Fakta o klimatu podpořili finančně?

Chci přispět

Licence

Atlas je k dispozici pro nekomerční použití pod licencí CC-BY-NC-4.0.

K čemu publikace slouží

Atlas klimatické změny vychází z naší dlouhodobé snahy kultivovat veřejnou debatu o klimatu a související transformaci, kterou společnost zažívá. Za tímto účelem v něm nabízíme srozumitelně podaná data ve formě jednoduchých a přehledných grafů, map či infografik. Naše práce si zakládá na tom, aby čtenáři z těchto zdrojů dokázali snadno vyčíst informace, které je zajímají, a odnesli si uchopitelné sdělení. Vše doplňujeme komentářem o širších souvislostech probíraných jevů.

Co najdete uvnitř

Obsah jsme uspořádali do následujících tematických oddílů:

 1. Úvod do klimatické změny – čeho všeho se týká a proč je oteplení o 1,5 °C problém
 2. Koncentrace oxidu uhličitého – jak se historicky vyvíjely a jak je to s jejich cykly v atmosféře
 3. Změny teplot v ČR i ve světě – v čem je vývoj ve 20. století jiný oproti dřívějším obdobím nebo jak se různá místa na Zemi oteplují různou rychlostí
 4. Souvislost mezi oteplováním a nárůstem koncentrací CO2 – tato část zahrnuje i stručný přehled o historickém výzkumu skleníkového efektu či scénáře spojené s Pařížskou dohodou
 5. Emise skleníkových plynů v ČR – jak jsou rozdělené podle sektorů, co se změnilo od roku 1990 a kdo jsou největší emitenti

Grafiky a texty jsou vytvořeny s ohledem na laickou veřejnost a snaží se vždy dát návod, jak zobrazená data číst a co znamenají. Díky nim například pochopíte, co jsou to body zlomu v různých ekosystémech, zjistíte, jak se změny klimatu projevují v různých částech světa, nebo se zorientujete v tom, jak skleníkové plyny ovlivňují teplotu a řadu souvisejících jevů. V kapitole o emisních scénářích se zase dozvíte, co můžeme udělat pro lepší budoucnost a minimalizaci dalšího oteplování planety.

V závěru najdete také seznam dalších zdrojů vědecky podložených informací o klimatické změně.

Komu může být atlas užitečný

V zásadě komukoliv, koho zajímá úvod do klimatické změny a souvisejících jevů. Naše publikace je vhodný zdroj, jak začít s jejich studiem, ať už se do něj chcete ponořit vy sami nebo potřebujete didaktickou pomůcku, o niž se můžete opřít. Atlas se může hodit ve školní výuce v rámci různých předmětů, na firemním workshopu či při jiných obdobných příležitostech.

Děkujeme dalším členům Fakt o klimatu, kteří se na vzniku atlasu svou prací významně podíleli.

První vydání této publikace recenzovali:

 • Mgr. Michal Žák, Ph. D., Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 • RNDr. Radim Tolasz, Ph. D., klimatolog, Český hydrometeorologický ústav
 • Ing. Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
 • Jan Labohý, CEO World from Space, odborný konzultant ASITIS s. r. o.
 • Mgr. Romana Březovská, M. A., ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ČR

Za odbornou či lidskou inspiraci chceme dále poděkovat: Jirkovi Vorlíčkovi, Lence Kopáčové, Petru Danišovi, Janu Krajhanzlovi, Mycu Riggulsfordovi, Lucii Smolkové, Veronice Ambrozyové, Haně Mikulicové a Tadeáši Žďárskému.

V tuto chvíli nabízíme druhé, rozšířené vydání z podzimu 2022, kde kromě aktualizace dat ve stávajících infografikách najdete též několik zcela nových stran. V případě, že byste se někde setkali se starší (ale stále dobře použitelnou) verzí atlasu, poznáte ji snadno podle jiné obálky. V budoucnosti bychom rádi připravili také další díly atlasu pokrývající například energetiku či jiná zajímavá témata.

Metodické materiály

Prakticky jakékoliv texty z oblasti přírodních věd se nabízejí jako skvělý materiál pro čtení s porozuměním, kdy si studenti kladou otázky, které je vedou k hlubšímu zamyšlení nad prezentovanými informacemi.

Základní forma je jednoduchá: v menších skupinách (nebo společně v celé třídě) necháte studenty přečíst daný materiál (třeba graf růstu světové teplotní anomálie s doprovodným textem) a pak pokládáte otázky, na které by měla být odpověď v rámci textu. U jednodušších otázek se studenti snadno shodnou, složitější otázky mohou otevírat diskusi – a to, co pak jako vyučující potřebujete, je vytvářet pro diskusi vhodné prostředí.

Zásobárna otázek, které zde nabízíme, je navržena tak, aby povzbuzovala analytické myšlení, podněcovala ke čtení grafů a přispívala k formování informovaných názorů a postojů k otázkám klimatické změny.

Stáhnout zásobárnu otázek

Jednotlivé části atlasu fungují samostatně a nemusíte jej procházet postupně od začátku do konce. Můžete si vybrat konkrétní problematiku a stejně dobře začít zvyšováním teplot, body zlomu v ekosystémech nebo třeba dopady změn na obyvatele různých oblastí. Obsažené materiály nabízejí plno námětů ke společné diskuzi i individuální práci.

Několik příkladů, jak je možné zadat práci nad atlasem:

 • Prohlédněte si strany 8 a 9 o bodech zlomu v ekosystémech a pobavte se ve dvojicích, co se vám přitom honí hlavou.
 • V grafice a textu na stranách 12 a 13 se pokuste vyhledat odpovědi na následující otázky:
  • Jak zjišťujeme koncentrace CO2 v minulosti?
  • Kdy přibližně začala koncentrace CO2 růst nad dosavadní maxima dosažená za posledních 800 000 let?
  • Díky čemu víme, že klimatická změna nesouvisí se střídáním dob ledových a meziledových?
 • Během deseti minut si rychle prolistujte atlas a klidně se zastavte u něčeho, co vás zaujme. Ve trojicích sdílejte, co vás překvapilo nebo co jste netušili.
 • Projděte si stránky 28 a 29 s emisními scénáři pro naplnění Pařížské dohody. Jaká konkrétní řešení, která povedou k dostatečnému snížení emisí, vás napadají a dala by se použít?

Pokud byste chtěli načerpat rozsáhlejší didaktickou inspiraci, najdete ji kupříkladu na stránce ucimoklimatu.cz

S atlasem se nemusíte omezovat pouze na téma klimatické změny – naše grafiky a texty poslouží též jako praktický materiál při budování mnoha přírodovědných i společenskovědních kompetencí. Při různých příležitostech můžete se studenty procvičovat dovednosti jako čtení grafů, práce s daty, interpretace textů apod. Několik příkladů možného využití atlasu:

 • V matematice a informatice k učení práce s procenty, grafy, tabulkami…
 • V dějepise při probírání historie vědy a techniky nebo vlivu přírodních podmínek na život člověka.
 • V chemii, fyzice a zeměpisu při výuce planetárních systémů, vlivu chemických a fyzikálních procesů na člověka a naopak.
 • V českém jazyce nebo mediální výchově k procvičování práce s informacemi a interpretování textů.
 • V občanské výchově při výuce témat, jako je globalizace, mezinárodní spolupráce, společenská diskuze.
 • Ve výchově ke zdraví či rodinné výchově k debatě o vlivu životního stylu jedince i společnosti na klima, o dopadech spotřebitelství na každodenní život a planetu.

Jak si atlas pořídit

Nákup výtisků od distributora

Takto můžete ušetřit čas, starosti i náklady spojené s tiskem většího počtu atlasů. Tím, že jsme nechali vyrobit opravdu velký počet kusů, jsme se dokázali dostat na lepší cenu, než by byla za běžný malonákladový barevný tisk.

Zároveň svou objednávkou přispějete Faktům o klimatu na další aktualizace atlasu a tvorbu nových materiálů.

Koupit tištěný atlas

Stažení elektronické verze ve formátu PDF

Zdarma pro nekomerční použití v rámci licence CC-BY-NC-4.0. Atlas si následně můžete sami vytisknout nebo s ním pracovat v digitální podobě.

Stáhnout atlas