Atlas klimatické změny

Pro kultivovanou veřejnou debatu o klimatické změně a také o transformaci, která s ní souvisí, jsou nezbytná dobrá a především srozumitelně vysvětlená data. Proto v této publikaci nabízíme jednoduché grafy a mapy, které je snadné si zapamatovat. A současně je doplňujeme komentářem, aby je čtenáři dokázali vidět v širších souvislostech.

Alas klimatické změny

O. Přibyla, J. Lněnička, O. Pechník, K. Pšorn Zákopčanová, K. Kolouchová Atlas klimatické změny. Změny v atmosféře a rizika oteplování. Brno: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, 2022. ISBN 978-80-88212-52-2

Ke stažení

Pokud byste rádi měli atlas pro vlastní použití, můžete si jej stáhnout zdarma (první vydání) nebo si v e-shopu Lipky koupit tištěnou verzi.

Stáhnout atlas Koupit tištěný atlas

Podpořte naši práci

Líbí se vám naše práce a rádi byste Fakta o klimatu podpořili finančně?

Chci přispět

Licence

Atlas je k dispozici pro nekomerční použití v rámci licence CC-BY-NC-4.0.

První Atlas klimatické změny vznikl v létě roku 2020 jako pokus o vytvoření materiálu, který bude shrnutím nejdůležitějších dat spojených s klimatickou změnou a umožní laikům pochopit základní souvislosti. Jako grafický podklad k tomu posloužily naše infografiky, které jsme doplnili krátkými vysvětlujícími texty.

Protože první vydání bylo brzy rozebrané, rozhodli jsme se pro dotisk, aktualizaci dat ve stávajících infografikách a zároveň rozšíření atlasu o několik nových stran. Na podzim 2022 tak vyšlo druhé, rozšířené vydání, které se dá snadno poznat podle nové obálky.

Klimatická změna je důležitým problémem současnosti, a je proto pevně spojena s průřezovým tématem “environmentální výchova”. Prostor pro vzdělávání o změně klimatu se tak nabízí takřka ve všech předmětech – nejen v přírodopise nebo zeměpise, ale třeba i v cizích jazycích, fyzice či biologii. Výuka o změně klimatu může probíhat také mimo standardní hodiny, například v rámci projektů či aktivit spojených se Dnem Země.

Sérii vyučovacích hodin nebo přednášek o klimatické změně lze připravit mnoha způsoby. Dá se začít u zvyšování teplot, u emisí skleníkových plynů anebo třeba u dopadů změny na obyvatele různých oblastí. My jsme v atlase uspořádali grafiky a texty do následujících oddílů:

  1. Úvod do klimatické změny – čeho všeho se týká a proč je oteplení o 1,5 °C problém
  2. Koncentrace oxidu uhličitého – jak se historicky vyvíjely a jak je to s jejich cykly v atmosféře
  3. Změny teplot v ČR i ve světě – v čem je vývoj ve 20. století jiný oproti dřívějším obdobím nebo jak se různá místa na Zemi oteplují různou rychlostí
  4. Souvislost mezi oteplováním a nárůstem koncentrací CO2 – tato část zahrnuje i stručný přehled o historickém výzkumu skleníkového efektu či scénáře spojené s Pařížskou dohodou
  5. Emise skleníkových plynů v ČR – jak jsou rozdělené podle sektorů, co se změnilo od roku 1990 a kdo jsou největší emitenti

V atlase najdete rovněž seznam dalších zdrojů seriózních informací o klimatické změně.

První vydání Atlasu klimatické změny recenzovali:

  • Mgr. Michal Žák, Ph. D., Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
  • RNDr. Radim Tolasz, Ph. D., klimatolog, Český hydrometeorologický ústav
  • Ing. Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
  • Jan Labohý, CEO World from Space, odborný konzultant ASITIS s. r. o.
  • Mgr. Romana Březovská, M. A., ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ČR

Na vzniku tohoto atlasu se svou prací významně podíleli členové týmu Fakta o klimatu.

Za odbornou či lidskou inspiraci chceme dále poděkovat: Jirkovi Vorlíčkovi, Lence Kopáčové, Petru Danišovi, Janu Krajhanzlovi, Mycu Riggulsfordovi, Lucii Smolkové, Veronice Ambrozyové, Haně Mikulicové a Tadeáši Žďárskému.

V budoucnosti bychom rádi připravili další díly atlasu pokrývající například energetiku a další témata. V dílech už vydaných budeme i nadále aktualizovat nová data.