Atlas klimatické změny

Pro kultivovanou veřejnou debatu o klimatické změně jsou nezbytná dobrá a především srozumitelně vysvětlená data. Proto v tomto atlasu nabízíme snadno pochopitelné grafy a mapy, které jsou navíc vždy doplněny textem, který danou problematiku vysvětluje.

Alas klimatické změny

O. Přibyla, K. Zákopčanová a O. Pechník, Atlas klimatické změny: Změny v atmosféře a rizika oteplování. Brno: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, 2020. ISBN 978-80-88212-36-2

Ke stažení

Líbí se vám náš atlas? Stáhněte si jej nebo si zakupte tištěnou verzi z e-shopu Lipky.

Stáhnout atlas Koupit tištěný atlas

Podpořte naši práci

Libí se vám naše práce a rádi byste Fakta o klimatu podpořili finančně?

Podpořte nás

Licence

Atlas je k dispozici pro nekomerční použití pod licencí CC-BY-NC-4.0.

Atlas klimatické změny vznikl v létě roku 2020 jako pokus o vytvoření materiálu pro pochopení základních souvislostí a prezentaci nejdůležitějších dat týkajících se změny klimatu. Jako grafický podklad posloužily naše existující inforgrafiky doplněné texty, které celou problematikou provázejí. Rádi bychom, aby náš atlas sloužil těm, kterých se klimatická změna týká, tedy všem.

Klimatická změna je důležitým problémem současnosti, a je proto pevně spojena s průřezovým tématem “environmentální výchova”. Prostor pro vzdělávání o změně klimatu se díky tomuto průřezovému tématu nabízí takřka ve všech předmětech – nejen přírodopisu nebo zeměpisu. Učení o změně klimatu může probíhat i mimo standardní hodiny, například v rámci projektů či aktivit spojených se Dnem Země.

Grafiky a texty projektu Fakta o klimatu chceme do budoucna provázet metodickými materiály, které učitelům, lektorům a dalším poslouží jako zdroj otázek a aktivit pro práci se žáky či studenty.

Jak učit o klimatu a klimatické změně?

Je mnoho způsobů jak uspořádat sérii vyučovacích hodin nebo přednášek o klimatické změně. Lze začít u zvyšování teplot, u emisí skleníkových plynů anebo třeba u dopadů změny na obyvatele různých oblastí. My jsme v Atlase uspořádali grafiky a texty tak, že ilustrují následující linku argumentů.

 1. Lidská činnost mění složení atmosféry – zejména kvůli spalování uhlí, ropy a plynu se v atmosféře hromadí oxid uhličitý.
 2. Oxid uhličitý zesiluje skleníkový efekt – výpočty a modely ukazují, že při zvýšení koncentrací CO2 z 280 ppm na 540 ppm se planeta jako celek oteplí v průměru o 3 °C.
 3. Globální oteplování je už nyní jasně pozorovaný a daty dobře podložený jev – v průběhu 20. Století se teplota zvýšila o 1,2 °C, přičemž oteplení nebylo všude stejné. Některé části světa se za posledních 60 let oteplily téměř o 5°C. Současné globální oteplování probíhá také výjimečně rychle.
 4. Česká republika se otepluje přibližně dvakrát rychleji než světový průměr – za posledních 60 let se oteplila o 2 °C, je to dáno její vnitrozemskou polohou na severní polokouli. Jedním z důsledků je masivní úhyn smrkových lesů.
 5. Kdyby se planeta oteplila o více než 1.5 °C, došlo by ke kolapsu mnoha světových ekosystémů a velkým změnám v kryosféře a atmosférických a oceánských prouděních – proto se státy v Pařížské dohodě zavázaly k úsilí udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 °C.
 6. Aby se oteplení podařilo udržet pod hranicí 1,5 °C, je potřeba dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Recenzenti a poděkování

Atlas recenzovali:

 • Mgr. Michal Žák, Ph. D., Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 • RNDr. Radim Tolasz, Ph. D., klimatolog, Český hydrometeorologický ústav
 • Ing. Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
 • Jan Labohý, CEO World from Space, odborný konzultant ASITIS s. r. o.
 • Mgr. Romana Březovská, M. A., ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ČR

Ke vzniku tohoto Atlasu přispěli významně svou dobrovolnickou prací v týmu faktaoklimatu.cz: Martin Ukrop, Jan Krčál, Kateřina Kolouchová, Tomáš Protivínský, Oldřich Sklenář, Martin Křivánek, Martin Zahradník, Jakub Zamouřil a další členové týmu.

Za odbornou či lidskou inspiraci chceme dále poděkovat: Jirkovi Vorlíčkovi, Lence Kopáčové, Petru Danišovi, Janu Krajhanzlovi, Mycu Riggulsfordovi, Lucii Smolkové, Veronice Ambrozyové, Haně Mikulicové a Tadeáši Žďárskému.

Další díly a aktualizace atlasu

V budoucnosti bychom rádi připravili další díly atlasu pokrývající například energetiku a scénáře jejích transformací, emise, a další témata. Zároveň budeme první díl atlasu aktualizovat o nově vydávaná data.