O Faktech o klimatu

Debata o klimatické změně je komplikovaná a na všech stranách plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Chceme poutat pozornost na důležitá témata a stavět most mezi vědci a lidmi, kterých se změny klimatu týkají. A to jsou všichni lidé. Pracujeme na dobrovolnické bázi a finance na provoz získáváme od dárců, nepracujeme na ničí objednávku. Při naší činnosti komunikujeme s novináři, politiky, energetickými firmami i aktivistickými hnutími.

Tým projektu Fakta o klimatu

Náš příběh

Doba předfaktická

Sami jsme si zkusili vyhledat data o teplotě či emisích, najít určité informace ve vědeckých článcích, nebo mnohasetstránkových zprávách IPCC. Jde to, ale musíte umět dobře anglicky, musíte si dohledávat spoustu souvislostí a stojí to spoustu času. Rozhodli jsme se proto, že tu práci, kterou jsme s hledáním dat sami měli, ostatním ušetříme – zpracujeme infografiky, dáme odkazy na původní data i naše zpracované datasety na jedno místo a doplníme základní souvislosti. A dáme je k dispozici všem, pro koho budou užitečné.

První hackathon

Náš projekt začal hackathonem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, během kterého byl vytvořen prototyp webové stránky a několik grafik. Mezi prvními bylo například zobrazení vývoje průměrné roční teploty na území České republiky. A protože všichni z nás mají zaměstnání, fungujeme prostřednictvím hackathonů dodnes. Jednou za čas se sejdeme a rozdáme si úkoly – například najít a vyčistit dataset, vytvořit vizualizaci, naprogramovat komponentu na webu, udělat rešerši v médiích – a zkusíme se během jednoho večera posunout o kousek dál. Přidat se může každý, stačí nás kontaktovat.

Poprvé v novinách

Po zpracování několika infografik nás začali kontaktovat novináři a používat naše infografiky. Uvědomujeme si, že práce v médiích probíhá v extrémně krátkých iteracích s minimem času na seznámení s koncepty a daty relevantními k danému tématu. Kromě publikování infografik poskytujeme konzultace a snažíme se usnadnit orientaci v problému a tím umožnit kvalitní zpracovávání i netriviálních témat v časovém presu. Příležitostně nás někdo osloví s nabídkou uspořádat přednášku o klimatické změně. Kromě ní ale přednášíme i o komunikaci složitých témat, protože tím je problematika klimatické změny především. Zde se protínají dvě expertízy našeho zakladatele Ondráše Přibyly.

První vystoupení v senátu

Debata o klimatické změně se často točí kolem marginálních témat, typicky konzumace hovězího masa. O čem se pak moc nemluví, je například dekarbonizace českého průmyslu. Náš odborník na dekarbonizaci české energetiky, Olda Sklenář, se zúčastnil kulatého stolu v Senátu Parlamentu České republiky, který se konal pod názvem Scénáře nízkouhlíkové budoucnosti pro ČR, a prezentoval zde existující scénáře přechodu k obnovitelným zdrojům.

Atlas klimatické změny

Motivace pro další projekt byla absence kvalitních materiálů pro výuku o klimatické změně na základních a středních školách. Ve spolupráci s environmentálně edukativní organizací Lipka jsme proto na bázi existujících infografik vytvořili náš první čistě výukový materiál – Atlas klimatické změny

Ocenění od OSN

Získali jsme Cenu za komunikaci globální změny klimatu kterou uděluje Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky. Toto ocenění každoročně získávají projekty přispívající k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších globálních výzev. Máme radost a pokračujeme.

Dokumenty

V této sekci naleznete základní dokumenty ústavu Otevřená data o klimatu, z. ú. Máte-li chvíli, přečtěte si naši výroční zprávu za rok 2020, kde se dozvíte, co všechno se nám podařilo dosáhnout.

Výroční zpráva 2020 Statut ústavu

Naši členové

Jsme tým profesionálů zabývajících se různými obory – přírodovědou, IT, pedagogikou nebo komunikací. Chceme kultivovat společenskou diskusi o klimatické změně. Chceme zprostředkovat současné vědecké poznání všem, kterých se změny klimatu týkají. Tedy všem.

Ondráš Přibyla
Ondráš Přibyla
Zakladatel a ředitel

Řeším hlavně strategii, rád se dostanu k analytické práci a neúspěšně se snažím vyhýbat administrativě.

Anna Macková
Anna Macková
Back-office manager

Starám se o praktičtější stránky chodu organizace, účetnictví, administrativa, dárcovství. Mám ráda systém a tabulky a ráda vytvářím prostor pro tu důležitou práci ostatním.

Jeňa Krčál
Jeňa Krčál
Analytik, člen správní rady

Zpracovávám analýzy a podkladová data, obzvláště v oblasti energetiky a emisí.

Tom Protivínský
Tom Protivínský
Analytik, člen správní rady

Věnuji se datovým analýzám a ekonomickým aspektům, například tématům zpoplatnění uhlíku a nákladům mitigace klimatických změn.

Martin Ukrop
Martin Ukrop
Programátor, člen správní rady

Starám se o web i všechny ostatní technologie. Snažím se udržet naši komunikaci konzistentní a spolehlivou.

Kristína Zákopčanová
Kristína Zákopčanová
Vizualizační guru, členka správní rady

Zabývám se vizuální komunikací dat, zpracováním jednotlivých grafik a grafických výstupů.

Jirka Lněnička
Jirka Lněnička
Editor

S nadšením pronásleduju písmenka a přemýšlím, jak co nejlépe komunikovat o tématu klimatické změny – a co konkrétně to znamená pro naše texty a infografiky.

Petr Holík
Petr Holík
Komunikační expert a podcaster

Starám se o produkci podcastu 2050, ve kterém zkoumáme cesty k takové budoucnosti, ve které nám nepoteče do bot.

Jan Krajhanzl
Jan Krajhanzl
Externí konzultant pro komunikaci

S mým týmem na Katedře environmentálních studií FSS MU se zabýváme tím, jak lidé prožívají změnu klimatu, co ovlivňuje veřejné mínění v této oblasti, a jak komunikovat toto náročné téma s veřejností.

Matěj Grabovský
Matěj Grabovský
Analytik, programátor

Baví mě přehrabovat se v datech a zpracovávat analýzy. Mimo to programuji web a zbavuji naše texty překlepů.

Kateřina Kolouchová
Kateřina Kolouchová
Analytička

Tematicky se zaměřuji na klimatická opatření a politiku. Kromě toho se věnuji analýze a vizualizaci dat.

Eliška Vlčková
Eliška Vlčková
Analytička GIS, kartografka

Zpracovávám prostorová data a tvořím kartografické výstupy. Věnuji se tématům krajiny, biodiverzity a ochrany životního prostředí.

Jakub Zamouřil
Jakub Zamouřil
Analytik

Věnuji se rešerším a analýzám vědeckých studií a energetických scénářů, připravuji datasety, explainery a doprovodné texty. Jsem také redaktorem magazínu Czechsight.

Martin Křivánek
Martin Křivánek
Dobrovolník

Přemýšlím, jak můžeme mít jako Fakta o klimatu co největší dopad – a jak co nejvíce zhodnotit existující infografiky a materiály.

Martin crysman Zahradník
Martin crysman Zahradník
Dobrovolník

Vytvářím a posílám newslettery. Mimo to jsem prokletý a všude vidím chyby, příležitostně se tedy starám o korektury a opravy, nebo navrhuji vylepšováky.

Dobrovolník
Dobrovolník
Dobrovolník

Občas se zúčastním nějakého pracovního setkání a pomůžu udělat rešerši, naprogramovat komponentu na webu, nebo napsat text. A je nás víc.