O Faktech o klimatu

Debata o klimatické změně je komplikovaná a na všech stranách plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Chceme poutat pozornost na důležitá témata a stavět most mezi vědci a lidmi, kterých se změny klimatu týkají. A to jsou všichni lidé. Finance na provoz získáváme od dárců, nepracujeme na ničí objednávku. Při naší činnosti komunikujeme s novináři, politiky, energetickými firmami i aktivistickými hnutími.

Tým projektu Fakta o klimatu

Náš tým

Jsme tým expertů a expertek zabývajících se různými obory – přírodovědou, společenskými vědami, datovou analýzou, pedagogikou či komunikací. Naším cílem je kultivovat diskuzi v ČR o klimatické změně a s ní související transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku. Chceme zprostředkovat současné vědecké poznání všem, kterých se tyto změny týkají. Tedy všem.

Ondráš Přibyla
Ondráš Přibyla
Zakladatel a ředitel

Teoretický fyzik, který se léta zabýval komunikací a navigací v komplexních systémech. Vede náš tým a přednáší o tématu klimatických změn na univerzitách i ve firmách. Věnuje se zejména fyzikální podstatě problému a strategii transformace v kontextu ČR i Evropy.

Kristi Pšorn Zákopčanová
Kristi Pšorn Zákopčanová
Vizualizační guru

Její práci vidíte na většině našich infografik – zabývá se analýzou a vizuální komunikací dat a informací. Pracuje také v datovém týmu iRozhlasu a konzultuje pro PAQ Research. Za svou práci dostala Cenu za inovativní online žurnalistiku.

Jan Krčál
Jan Krčál
Analytik

Věnuje se energetice a modelování scénářů její transformace. Mimo to zpracoval řadu výstupů k emisím skleníkových plynů. Dříve pracoval v základním výzkumu okolo stochastických modelů, a také jako inženýr v Googlu.

Kateřina Kolouchová
Kateřina Kolouchová
Analytička

Zabývá se klimatickou politikou a legislativou na úrovni ČR a EU. Mimo to se věnuje analýze a vizualizaci dat, s praxí i z komerční sféry. Vystudovala hospodářskou politiku a mezinárodní vztahy.

Jirka Lněnička
Jirka Lněnička
Editor

Pomáhá týmu přemýšlet nad texty a ladit jejich finální podobu. Opírá se o 20 let zkušeností z pedagogické, překladatelské a editorské činnosti pro firmy, akademická pracoviště a další organizace.

Petr Holík
Petr Holík
Komunikační expert a podcaster

Svůj vztah k vědě si tvořil spoluprací na výzkumech v Arktidě i na jižní Moravě a už během studia se začal věnovat její komunikaci. Tvoří podcast 2050 a přednáší o klimatické změně a transformaci.

Hana Tesák Vrtala
Hana Tesák Vrtala
Podcasterka a analytička

Věnuje se komunikaci vědy a pedagogickému vzdělávání budoucích učitelů přírodních věd. Ve Faktech o klimatu se specializuje na téma transformace dopravy a spoluvytváří podcast 2050.

Milan Vítek
Milan Vítek
Správce sociálních sítí

Stará se o sociální sítě Fakt o klimatu. Kromě toho se zabývá tématem vlivu změny klimatu na extrémy počasí.

Martin Ukrop
Martin Ukrop
Administrátor a programátor

Expert počítačové bezpečnosti a lektor zážitkové pedagogiky, který se profesionálně věnuje propojování akademiků a lidí z průmyslu. Spravuje IT systémy Fakt o klimatu a podílí se na tvorbě webu.

Matěj Grabovský
Matěj Grabovský
Analytik a programátor

Tvoří statistické modely a simulace procesů spjatých se změnami klimatu a transformací. Zpracovává a analyzuje data v širokém spektru oblastí. Jako softwarový inženýr pracuje na webových aplikacích a distribuovaných systémech.

Adam Bílek
Adam Bílek
Analytik

Vystudoval mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost společně s environmentálními studii. Ve Faktech o klimatu se věnuje energetice, dekarbonizaci průmyslu a technologiím zachytávání a ukládání uhlíku.

Tom Protivínský
Tom Protivínský
Analytik

Věnuje se datovým analýzám a ekonomickým aspektům, například tématům zpoplatnění uhlíku a nákladům mitigace klimatických změn. Kromě toho pracuje pro ekonomický think-tank IDEA.

Faktům o klimatu dále pomáhají

Další lidé pomáhají konzultačně, rešeršemi, psaním textů nebo programováním webu. Je jich však mnohem více.

Jan Krajhanzl

Konzultuje, jak k veřejnosti komunikovat náročné téma změny klimatu. Tuto oblast odborně zkoumá se svým týmem na univerzitě a v Institutu 2050.

Oldřich Sklenář

V projektu konzultuje ohledně energetiky. Na řadě infografik přímo spolupracoval.

Jakub Zamouřil

Přispívá analytickou prací a psaním textů v tématech fyziky změny klimatu a energetiky. Je redaktorem magazínu Czechsight.

Eliška Vlčková

Spolupracovala na řadě materiálů týkajících se krajiny, biodiverzity či ochrany životního prostředí. Zpracovává prostorová data a tvoří kartografické výstupy.

Marek Krčál

Přispívá k tématu energetiky, zejména k otázkám její dlouhodobé transformace.

Martin Křivánek

Přemýšlí, jak může mít práce Fakt o klimatu co největší dopad a jak co nejvíce zhodnotit existující infografiky a materiály.

Martin crysman Zahradník

V projektu od jeho počátku pomáhá s tím, co je potřeba (korektury, opravy, drobné programování).

Jan Růžička

Muzikant a sounddesigner, který dává podcastu 2050 jeho charakteristický zvuk.

Andy Snováková

Přispívá k tématu uhlíku v půdě a jeho vztahu ke klimatické změně a pomáhá s vizualizací dat.

Kontaktní a fakturační údaje

 • Adresa sídla:
  Otevřená data o klimatu, z. ú.
  Cyrilská 508/7
  602 00 Brno
 • : 09555587
 • DIČ: CZ09555587
 • Email: info@faktaoklimatu.cz
 • Datová schránka: pknm5js

Dokumenty

Zde naleznete základní dokumenty ústavu Otevřená data o klimatu, z. ú. Máte-li chvíli, přečtěte si naši výroční zprávu za rok 2020, kde se dozvíte, co všechno se nám podařilo dosáhnout.

Výroční zpráva 2020 Statut ústavu Všechny listiny v rejstříku

Podpora a partnerství

Pro úspěch v naší práci je pro nás klíčová podpora a spolupráce s dalšími partnery. Abychom mohli tvorbě kvalitních rešerší, infografik a explainerů věnovat co nejvíce času, potřebujeme dostatek financí. Díky nim se pak můžeme naplno zasazovat o to, aby naše výstupy vedly ke konstruktivní diskuzi o klimatické změně a související transformaci společnosti a k rozhodnutím založeným na datech.

Kromě individuálních dárců stojí naše práce na významné podpoře od několika firem a institucí (níže uvádíme ty, které nám poskytly finanční podporu v hodnotě nad 100 000 korun). Děkujeme!

European Climate Foundation Miton OMG Media Group British Embassy in Prague Impact Hub Climate-KIC Climate Challenge Česká spořitelna