O Faktech o klimatu

Debata o klimatické změně je komplikovaná a na všech stranách plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Chceme poutat pozornost na důležitá témata a stavět most mezi vědci a lidmi, kterých se změny klimatu týkají. A to jsou všichni lidé. Pracujeme na dobrovolnické bázi a finance na provoz získáváme od dárců, nepracujeme na ničí objednávku. Při naší činnosti komunikujeme s novináři, politiky, energetickými firmami i aktivistickými hnutími.

Tým projektu Fakta o klimatu

Náš příběh

Doba předfaktická

Sami jsme si zkusili vyhledat data o teplotě či emisích, najít určité informace ve vědeckých článcích, nebo mnohasetstránkových zprávách IPCC. Jde to, ale musíte umět dobře anglicky, musíte si dohledávat spoustu souvislostí a stojí to spoustu času. Rozhodli jsme se proto, že tu práci, kterou jsme s hledáním dat sami měli, ostatním ušetříme – zpracujeme infografiky, dáme odkazy na původní data i naše zpracované datasety na jedno místo a doplníme základní souvislosti. A dáme je k dispozici všem, pro koho budou užitečné.

První hackaton

Náš projekt začal hackatonem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, během kterého byl vytvořen prototyp webové stránky a několik grafik. Mezi prvními bylo například zobrazení vývoje průměrné roční teploty na území České republiky. A protože všichni z nás mají zaměstnání, fungujeme prostřednictvím hackathonů dodnes. Jednou za čas se sejdeme a rozdáme si úkoly – například najít a vyčistit dataset, vytvořit vizualizaci, naprogramovat komponentu na webu, udělat rešerši v médiích – a zkusíme se během jednoho večera posunout o kousek dál. Přidat se může každý, stačí nás kontaktovat.

Poprvé v novinách

Po zpracování několika infografik nás začali kontaktovat novináři a používat naše infografiky. Uvědomujeme si, že práce v médiích probíhá v extrémně krátkých iteracích s minimem času na seznámení s koncepty a daty relevantními k danému tématu. Kromě publikování infografik poskytujeme konzultace a snažíme se usnadnit orientaci v problému a tím umožnit kvalitní zpracovávání i netriviálních témat v časovém presu. Příležitostně nás někdo osloví s nabídkou uspořádat přednášku o klimatické změně. Kromě ní ale přednášíme i o komunikaci složitých témat, protože tím je problematika klimatické změny především. Zde se protínají dvě expertízy našeho zakladatele Ondráše Přibyly.

První vystoupení v senátu

Debata o klimatické změně se často točí kolem marginálních témat, typicky konzumace hovězího masa. O čem se pak moc nemluví, je například dekarbonizace českého průmyslu. Náš odborník na dekarbonizaci české energetiky, Olda Sklenář, se zúčastnil kulatého stolu v Senátu Parlamentu České republiky, který se konal pod názvem Scénáře nízkouhlíkové budoucnosti pro ČR, a prezentoval zde existující scénáře přechodu k obnovitelným zdrojům.

Atlas klimatické změny

Motivace pro další projekt byla absence kvalitních materiálů pro výuku o klimatické změně na základních a středních školách. Ve spolupráci s environmentálně edukativní organizací Lipka jsme proto na bázi existujících infografik vytvořili náš první čistě výukový materiál – Atlas klimatické změny

Ocenění od OSN

Získali jsme Cenu za komunikaci globální změny klimatu kterou uděluje Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky. Toto ocenění každoročně získávají projekty přispívající k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších globálních výzev. Máme radost a pokračujeme.

Naši členové

Jsme tým profesionálů zabývajících se různými obory – přírodovědou, IT, pedagogikou nebo komunikací. Chceme kultivovat společenskou diskusi o klimatické změně. Chceme zprostředkovat současné vědecké poznání všem, kterých se změny klimatu týkají. Tedy všem.

Ondráš Přibyla
Ondráš Přibyla
Ředitel

Řeším hlavně strategii, rád se dostanu k analytické práci a neúspěšně se snažím vyhýbat administrativě.

Jeňa Krčál
Jeňa Krčál
Člen správní rady

Zpracovávám analýzy a podkladová data, obzvláště v oblasti energetiky a emisí.

Tom Protivínský
Tom Protivínský
Člen správní rady

Věnuji se datovým analýzám a ekonomickým aspektům, například tématům zpoplatnění uhlíku a nákladům mitigace klimatických změn.

Martin Ukrop
Martin Ukrop
Člen správní rady

Starám se o web i všechny ostatní technologie. Snažím se udržet naši komunikaci konzistentní a spolehlivou.

Kristína Zákopčanová
Kristína Zákopčanová
Členka správní rady

Zabývám se vizuální komunikací dat, zpracováním jednotlivých grafik a grafických výstupů.

Matěj Grabovský
Matěj Grabovský
Dobrovolník

Baví mě přehrabovat se v datech a zpracovávat analýzy. Mimo to programuji web a zbavuji naše texty překlepů.

Kateřina Kolouchová
Kateřina Kolouchová
Dobrovolnice

Věnuji se vizualizaci dat a tvorbě infografik.

Martin Křivánek
Martin Křivánek
Dobrovolník

Přemýšlím, jak můžeme mít jako Fakta o klimatu co největší dopad – a jak co nejvíce zhodnotit existující infografiky a materiály.

Dobrovolník
Dobrovolník
Dobrovolník

Občas se zůčastním nějakého pracovního setkání a pomůžu udělat rešerši, naprogramovat komponentu na webu, nebo napsat text. A je nás víc.