O Faktech o klimatu

O Faktech o klimatu

Debata o klimatické změně je komplikovaná a na všech stranách plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Chceme poutat pozornost na důležitá témata a stavět most mezi vědci a lidmi, kterých se změny klimatu týkají. A to jsou všichni lidé. Finance na provoz získáváme od dárců, nepracujeme na ničí objednávku. Při naší činnosti komunikujeme s novináři, politiky, energetickými firmami i aktivistickými hnutími.

Tým projektu Fakta o klimatu

Náš tým

Jsme tým expertů a expertek zabývajících se různými obory – přírodovědou, společenskými vědami, datovou analýzou, pedagogikou či komunikací. Naším cílem je kultivovat diskuzi v ČR o klimatické změně a s ní související transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku. Chceme zprostředkovat současné vědecké poznání všem, kterých se tyto změny týkají. Tedy všem.

Ondráš Přibyla
Ondráš Přibyla
Zakladatel a ředitel

Teoretický fyzik, který se léta zabýval komunikací a navigací v komplexních systémech. Vede náš tým a přednáší o tématu klimatických změn na univerzitách i ve firmách. Věnuje se zejména fyzikální podstatě problému a strategii transformace v kontextu ČR i Evropy.

+420 775 988 882
Kristina Studená
Kristina Studená
Koordinátorka projektů, týmu a zázemí

Stará se o efektivní fungování celého týmu. Její role zahrnuje správu projektů, koordinaci interních procesů a péči o dárce a dárkyně. Se zkušenostmi v řízení a komunikaci přináší do týmu organizační schopnosti i strategický přístup.

Kristi Pšorn Zákopčanová
Kristi Pšorn Zákopčanová
Vizualizační guru

Její práci vidíte na většině našich infografik – zabývá se analýzou a vizuální komunikací dat a informací. Pracuje také v datovém týmu iRozhlasu a konzultuje pro PAQ Research. Za svou práci dostala Cenu za inovativní online žurnalistiku.

Jan Krčál
Jan Krčál
Analytik

Věnuje se energetice a modelování scénářů její transformace. Mimo to zpracoval řadu výstupů k emisím skleníkových plynů. Dříve pracoval v základním výzkumu okolo stochastických modelů, a také jako inženýr v Googlu.

Kateřina Kolouchová
Kateřina Kolouchová
Analytička

Zabývá se klimatickou politikou a legislativou na úrovni ČR a EU. Mimo to se věnuje analýze a vizualizaci dat, s praxí i z komerční sféry. Vystudovala hospodářskou politiku a mezinárodní vztahy.

Jirka Lněnička
Jirka Lněnička
Editor

Pomáhá týmu přemýšlet nad texty a ladit jejich finální podobu. Opírá se o 20 let zkušeností z pedagogické, překladatelské a editorské činnosti pro firmy, akademická pracoviště a další organizace.

Petr Holík
Petr Holík
Komunikační expert a podcaster

Svůj vztah k vědě si tvořil spoluprací na výzkumech v Arktidě i na jižní Moravě a už během studia se začal věnovat její komunikaci. Tvoří podcast 2050 a přednáší o klimatické změně a transformaci.

Marcel Otruba
Marcel Otruba
Designer

Stojí za vizuálními výstupy Fakt o klimatu – od designového přemýšlení přes vizualizace dat až po doprovodné ilustrace. Vystudoval informatiku a grafický design.

Matěj Kolouch Grabovský
Matěj Kolouch Grabovský
Analytik a programátor

Tvoří modely, zpracovává a analyzuje data v oblastech spjatých s transformací. Jako softwarový inženýr pracoval na webových aplikacích a distribuovaných systémech.

Zbyněk Štajer
Zbyněk Štajer
Analytik

Jako analytik se věnuje zejména dopravě a energetice. Pro přístup ke komplexním problémům využívá design thinking a zkušenosti získané z konzultantské kariéry.

Andy Snováková
Andy Snováková
Analytička

Věnuje se tématu uhlíku v půdě a jeho vztahu ke klimatické změně a pomáhá s vizualizací dat. Vystudovala evoluční a ekologickou biologii se zaměřením na botaniku a dále pokračuje v environmentálních studiích.

Milan Vítek
Milan Vítek
Média, PR a sociální sítě

Stará se o to, aby se materiály Fakt o klimatu dostaly k novinářům, učitelům, politikům a dalším lidem, pro které mohou být užitečné v jejich práci. Kromě toho se zabývá tématem vlivu změny klimatu na extrémy počasí.

Hana Tesák Vrtala
Hana Tesák Vrtala
Podcasterka

Věnuje se komunikaci vědy a pedagogickému vzdělávání budoucích učitelů přírodních věd. Ve Faktech o klimatu spoluvytváří podcast 2050.

Martin Ukrop
Martin Ukrop
Administrátor a programátor

Expert počítačové bezpečnosti a lektor zážitkové pedagogiky, který se profesionálně věnuje propojování akademiků a lidí z průmyslu. Spravuje IT systémy Fakt o klimatu a podílí se na tvorbě webu.

Tom Protivínský
Tom Protivínský
Analytik

Věnuje se datovým analýzám a ekonomickým aspektům, například tématům zpoplatnění uhlíku a nákladům mitigace klimatických změn. Kromě toho pracuje pro ekonomický think-tank IDEA.

Faktům o klimatu dále pomáhají

Další lidé pomáhají konzultačně, rešeršemi, psaním textů nebo programováním webu.

Adam Bílek

Pro Fakta o klimatu napsal několik textů o dekarbonizaci průmyslu a energetiky.

Jan Krajhanzl

Konzultuje, jak k veřejnosti komunikovat náročné téma změny klimatu. Tuto oblast odborně zkoumá se svým týmem na univerzitě a v Institutu 2050.

Marek Krčál

Přispívá k tématu energetiky, zejména k otázkám její dlouhodobé transformace.

Martin Křivánek

Přemýšlí, jak může mít práce Fakt o klimatu co největší dopad a jak co nejvíce zhodnotit existující infografiky a materiály.

Jan Růžička

Muzikant a sounddesigner, který dává podcastu 2050 jeho charakteristický zvuk.

Oldřich Sklenář

V projektu konzultuje ohledně energetiky. Na řadě infografik přímo spolupracoval.

Eliška Soperová

Přispívá především k otázkám spojeným s klimatickou legislativou EU a jednotlivých členských států.

Kristýna Šimonová

Spolupracuje na materiálech týkajících se globálních úmluv v oblasti biodiverzity a zabývá se klimatickými ambicemi států východní Asie.

Karolína Štollová

Zpracovala analýzy týkající se energetiky, například energetické soběstačnosti, obnovitelných zdrojů nebo cenové stability.

Eliška Vlčková

Spolupracovala na řadě materiálů týkajících se krajiny, biodiverzity či ochrany životního prostředí. Zpracovává prostorová data a tvoří kartografické výstupy.

Martin crysman Zahradník

V projektu od jeho počátku pomáhá s tím, co je potřeba (korektury, opravy, drobné programování).

Jakub Zamouřil

Přispívá analytickou prací a psaním textů v tématech fyziky změny klimatu a energetiky. Je redaktorem magazínu Czechsight.

Ozvěte se nám

Chcete-li si u nás objednat přednášku, domluvit konzultaci, nechat zpracovat analýzu nebo konzultovat použití našich infografik či dat, ozvěte se nám:

Fakta o klimatu
Fakta o klimatu
Ondráš Přibyla
Ondráš Přibyla
Zakladatel a ředitel
+420 775 988 882

Fakturační údaje

  • Adresa sídla:
    Otevřená data o klimatu, z. ú.
    Cyrilská 508/7
    602 00 Brno
  • : 09555587
  • DIČ: CZ09555587
  • Datová schránka: pknm5js

Dokumenty

Zde naleznete základní oficiální dokumenty ústavu Otevřená data o klimatu, z. ú.

Principy naší práce a jejího financování

Piktogram ověrených data

Naše činnost stojí na ověřených informacích a datech. Při práci s nimi vždy uvádíme, jak jsme k daným výsledkům došli.

Piktogram autorské svobody

Ve všem, co děláme, máme plnou autorskou svobodu. Při práci na zakázku přijímáme otázky, na které má naše práce odpovědět, nikoliv zadání, jaké mají být výsledky. Zakázky přijímáme jen na témata, v jejichž zpracování vnímáme přínos s ohledem na naše cíle a zaměření.

Piktogram licence CC 4.0

Výstupy zveřejňujeme pod licencí Creative Commons CC-BY, aby byly snadno a zdarma k dispozici všem, komu mohou být k užitku.

Piktogram nepřijímaní špinavých darů

Nepřijímáme dary ani nespolupracujeme s aktéry, kteří podstatně a prokazatelně škodí společnosti, klimatu nebo životnímu prostředí a současně nemají důvěryhodný plán, jak s těmito aktivitami přestat. Pokud s někým spolupracujeme a vyjde najevo, že náš partner takové aktivity vykonává nebo nedodržuje dohodnuté podmínky, vyhrazujeme si právo od spolupráce odstoupit a toto odstoupení veřejně deklarovat.

Piktogram nepodporování greenwashingu

Nepodporujeme greenwashing a s našimi partnery se bavíme o tom, jak je a není možné společné partnerství využít v rámci jejich PR.

Jak je financována naše činnost

Pro úspěch v naší práci je pro nás klíčová podpora a spolupráce s dalšími partnery. Abychom mohli tvorbě kvalitních rešerší, infografik a článků věnovat co nejvíce času, potřebujeme dostatek financí. Díky nim se pak můžeme naplno zasazovat o to, aby naše výstupy vedly ke konstruktivní diskuzi o klimatické změně a související transformaci společnosti a k rozhodnutím založeným na datech.

Kromě individuálních dárců a veřejných grantů stojí naše práce na významné podpoře od několika firem a institucí (níže uvádíme v abecedním pořadí ty, které nám poskytly finanční podporu v hodnotě nad 100 000 korun). Děkujeme!

Logo British Embassy in Prague Logo Climate Challenge Logo Climate-KIC Logo České spořitelny Logo ČSOB Logo European Climate Foundation Logo Impact Hubu Logo Krsek Foundation Logo Miton Logo Nadačního fondu IOCB Tech Logo Omnicom Media Group Logo PPG