Ekonomika

Ekonomika
Ekonomika

Klimatická změna úzce souvisí s ekonomickou činností a pro její zastavení je nutná bezprecedentní hospodářská transformace.

Do úvah o financování a investicích vstupují hned dvě neznámé: náklady na zastavení změny klimatu, tedy kolik bude stát celosvětová transformace k nízkoemisní společnosti, a dále ekonomické dopady změny klimatu, tedy kolik nás bude stát, pokud změnu klimatu nezastavíme dostatečně rychle. Obě neznámé je dnes těžké odhadovat, obojí náklady však budou pravděpodobně značné. Proto je klíčové, abychom zvolili jak efektivní mitigační opatření snižující náklady transformace, tak efektivní adaptační opatření, která omezí klimatické škody. A abychom s tím příliš neotáleli, protože oddalování či protahování celou transformaci významně prodraží.

Ekonomika

79,6 mld. $

přispěly rozvinuté státy rozvojovým zemím na klimatická opatření (v roce 2019)

23 %

světových emisí je zpoplatněno daní nebo povolenkami (v roce 2022)

Výnosy ze zpoplatnění uhlíku za rok 2021

světsvět

84 mld. $

EUEU

34 mld. $

V kostce #

Z ekonomického hlediska představuje klimatická změna negativní externalitu, tedy nechtěný vedlejší důsledek produkce zboží a služeb. Jakým způsobem je možné narovnat tržní prostředí, aby dopady na změnu klimatu zohledňovalo?

Ekonomická činnost jako příčina změny klimatu #

Z ekonomického pohledu jsou emise skleníkových plynů přímo úměrné velikosti HDP a emisní intenzitě hospodářství. Každá oblast světa má v současnosti jinou startovní pozici, jinou emisní intenzitu a jiné možnosti pro transformaci své ekonomické činnosti směrem k nízkouhlíkovým alternativám.

Ekonomické dopady #

Pokračující změna klimatu povede k obrovským ekonomickým škodám, zvlášť pokud se nám ji nepodaří zastavit dostatečně rychle. Jaké dopady na ekonomiku lze očekávat a jak je vyčíslit?

Hospodářská a společenská transformace #

Lidská společnost neusiluje pouze o snížení emisí skleníkových plynů – v takovém případě bychom mohli jednoduše zanechat veškerých aktivit. Lidé mají širokou škálu potřeb, cílem je tedy nalezení cesty ke stavu, kdy většina lidí na planetě bude žít spokojený život a přitom společnost jako celek bude mít v podstatě nulové emise skleníkových plynů. Jak uskutečnit tuto hospodářskou a společenskou transformaci je svým způsobem složitější otázka než samotná fyzika klimatické změny.

Opatření: zpoplatnění emisí a další #

Mitigace změny klimatu stojí na efektivních tržních a regulačních opatřeních, které narovnávají tržní prostředí tak, aby snižování emisí skleníkových plynů a udržitelné podnikání bylo v obchodním zájmu jednotlivých firem. Klíčovým pilířem těchto opatření je zpoplatnění emisí skleníkových plynů.

Financování klimatických opatření #

Hospodářská transformace a adaptace na změny klimatu vyžaduje významné investice. Jaké změny ve finančním sektoru a v mezinárodních finančních transferech to vyžaduje?

Pojem „klimatické finance“ označuje závazek hospodářsky rozvinutých států finančně přispívat rozvojovým zemím, aby dokázaly lépe čelit klimatické změně a jejím dopadům. V roce 2009 na klimatické konferenci COP 15 v Kodani se rozvinuté země zavázaly, že budou od roku 2020 každoročně posílat 100 miliard amerických dolarů rozvojovým státům na podporu investic do nízkoemisních technologií a na adaptaci na dopady klimatické změny. V roce 2020 tento závazek však nebyl naplněn.