Téma: Ekonomika

Klimatická změna je jedním z nezamýšlených důsledků naší hospodářské produkce, neboť právě spalování fosilních paliv při výrobě a přepravě zboží a dalších komodit uvolňuje skleníkové plyny. Mitigační opatření tedy musí nutně ovlivňovat ekonomiku, vhodně navržená opatření v souladu ekonomickými principy mohou vést k efektivnímu a rychlému snížení emisí.

explainery (3)

Naše explainery k tématu. Vysvětlujeme důležité otázky a dáváme je do souvislostí.

infografiky (11)

Naše infografiky týkající se tématu. Na stránce grafiky vždy naleznete zdroj dat i podrobnější informace.

studie a rešerše (1)

Naše rešerše a shrnutí studií týkajících se tématu. U studií uvádíme, proč je studie důležitá a jaké jsou její hlavní závěry.