Jak používat naše materiály

Věříme, že volné šíření informací a kultivace veřejné debaty pomáhají politikům, institucím, firmám i jednotlivcům dělat správná rozhodnutí. Proto poskytujeme všechny naše materiály ke stažení, dalšímu zpracování a šíření.

Jak mohu použít infografiky a data z Fakta o klimatu?

Veškerá naše práce je zveřejněna pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0). V krátkosti, tato licence vám umožňuje naše dílo

  • sdílet, tj. rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu, a
  • upravovat, tj. remixovat, měnit a vycházet z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční,

za podmínky uvedení původu, tzn. uvést nás jako autory díla, uvést odkaz na naše stránky, název licence a odkaz na její znění a vyznačit případné změny v infografice nebo datasetu. Tyto informace mohou mít různou vizuální podobu v závislosti na médiu (např. webová stránka, novinový článek), musí však být za každých okolností zřetelně uvedeny.

U každého použití naší infografiky či našich dat odkazujte na stránku konkrétní infografiky nebo datasetu, nikoliv přímo na obrázek. Správně je tedy např. „Infografika Emise skleníkových plynů v ČR podle sektorů od autora Fakta o klimatu, licencováno pod CC BY 4.0.“ Viz též ilustrační obrázek s ukázkou citace infografiky.

Citaci si také můžete nechat vygenerovat přímo na stránce každé infografiky nebo datasetu kliknutím na tlačítko sdílení (se symbolem </>) v sekci „Sdílení a licence“.

Emise skleníkových plynů v ČR podle sektorů
Ukázka použití infografiky z webu Fakta o klimatu. Infografika Emise skleníkových plynů v ČR podle sektorů od autora Fakta o klimatu, licencováno pod CC BY 4.0.

V jakém formátu stáhnout naše infografiky

U každé naší infografiky najdete tlačítko ke stažení. Můžete si vybrat z vektorových formátů (PDF či SVG) či rastrového formátu (PNG v různých velikostech).

  • Pokud chcete použít infografiku tak, jak je (například na webu, vložit do textového dokumentu nebo poslat přátelům emailem), stáhněte si soubor PNG.
  • Pokud chcete infografiku dále upravovat, stáhněte si ji ve formátu SVG a následně otevřete ve vektorovém editoru, například Inkscape či Adobe Illustrator.
  • Pokud si chcete infografiku vytisknout, stáhněte si soubor PDF.

V jakém formátu stáhnout naše podkladová data

U každé naší infografiky jsou také k dispozici podkladová data.

  • Tlačítko „Náš dataset“ u infografik odkazuje na naši stránku se zpracovanými daty, jejich popisem a dalšími odkazy na zdrojová data.
  • Tlačítko „Naše tabulka s daty“ u infografik a datasetů odkazuje na námi vytvořenou tabulku. Námi vytvořená a zpracovaná data jsou zveřejněna pod licencí CC BY 4.0, tedy je možné si je stáhnout, upravit a zveřejnit při uvedení původu a odkazu na licenci. Vstupní data však často mají svoji vlastní licenci, která je u každého zdroje v tabulce uvedena.
  • Tlačítko „Zdrojová data“ u infografik a datasetů odkazuje na původní data sesbíraná, vytvořená nebo zpracovaná jinými institucemi. Tato data mají často vlastní licenci, která je u každého zdroje uvedena.

Jak nás kontaktovat?

Chcete-li s námi konzultovat použití našich infografik či dat (například do médií), ozvěte se nám:

Fakta o klimatu
Fakta o klimatu
Ondráš Přibyla
Ondráš Přibyla
Zakladatel a ředitel
+420 775 988 882

Hledáte-li stručné shrnutí projektu, podívejte se do sekce O projektu.

Budeme také rádi, pokud nám o použití našich materiálů dáte vědět. Přehled o jejich používání nám pomáhá je dále zlepšovat.