Další zdroje a odkazy

Rozcestník odkazů na stránky vybraných výzkumných institucí, repozitářů dat i projektů vizualizující data.

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ je ústřední státní orgán ČR pro obory kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie či hydrologie.

V současné době nejvíce těžíme z přehledu územních teplot.

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, příspěvková organizace MŽP.

Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti. Web obsahuje např. každoročně updatované publikace Statistická ročenka životního prostředí ČRZpráva o životním prostředí ČR, nebo datový portál ISSaR, kde je možné vyhledávat údaje o emisích a kvalitě ovzduší, spotřebě energie, jakosti vody a dalších indikátorech životního prostředí.

Klimatická změna.cz

Web Centra výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) prezentující data a modely klimatické změny v ČR.

Můžeme doporučit mj. studii Očekávané klimatické podmínky v České republice.

Warningstripes.com

Weblog s vizualizací minulých a budoucích scénářů z pohledu teplot.

Monotematické a přehledné stránky barevně ukazující očekávaný vývoj teplot v závislosti na emisních scénářích RCP .

Climate action tracker

Nezávislá vědecká analýza, která pravidelně sleduje vládní klimatická opatření v kontextu Pařížské dohody už od roku 2009.

Web mj. obsahuje odhadované teploty v roce 2100 v závislosti na přijatých opatřeních, souhrnná data o emisích zemí EU a mnoho dalšího. Základní informace k Pařížské dohodě najdete třeba na české wikipedii.

NASA Earth Observatory

The Earth Observatory je součástí NASA Goddard Space Flight Center.

Web obsahuje satelitní fotografie, články o současném stavu různých míst na planetě, data a jejich výklady. Za pozornost stojí přehledné vysvětlení světové teplotní anomálie vč. animace.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Mezivládní panel pro změny klimatu při Organizaci spojených národů.

Posláním mezivládního panelu při OSN je poskytovat komplexní posouzení současných vědeckých, technických a sociálně-ekonomických informací o nebezpečí klimatických změn, jejich důsledcích a o možnostech přizpůsobení se nebo zmírnění těchto důsledků. IPCC neprovádí vlastní výzkum, shromažďuje data z publikovaných akademických studií a shrnuje jejich závěry. Vydává tzv. hodnotící zprávy, které shrnují nejnovější poznatky z klimatologie. Zatím poslední hodnotící zpráva AR5 byla vydána v roce 2014. IPCC vydává také speciální zprávy (special reports), např. Globální oteplení o 1,5°C (SR15), Změna klimatu, krajina a půda((SRCCL)Oceány a kryosféra(SROCC). Zde jsou podrobnější informace o historii a vnitřní struktuře IPCC.

NOAA Climate.gov

Stránky o klimatu spravované americkým Národním ústavem pro oceán a atmosféru.

Tři sekce věnované různým cílovým skupinám: novinky - popularizační vědecký magazín o klimatu určený pro veřejnost, mapy a data - určené zejména odborníkům a učební materiály - vhodné pro formální i neformální vzdělávání o klimatu. Na webu lze mimo jiné najít graf vývoje světových teplotních anomálií s vysvětlením, nebo datasety z ledovcových jader.

NASA Goddard institute for space studies

NASA GISS je výzkumné centrum zabývající se fyzikou a modelováním atmosféry a modely klimatické změny.

Na jejich stránkách můžete najít repozitář dat z meteorologických stanic, zpracovaná souhrnná data o teplotách na planetě ve formě map, grafů a animací, kompletní dokumentaci k aktuálním verzím GCM modelů včetně kódů a samozřejmě jako u každé vědecké instituce aktuální seznam publikací.

Skeptical Science

Klimatické změny z pohledu skeptického empirismu.

Články jsou psány ve třech úrovních obtížnosti, čtenář si může zvolit základní nebo podrobnější vysvětlení. Stránky obsahují mimo jiné rozšířené mýty a jejich uvedení na pravou míru, přehled dopadů lidské činnosti na klima, indikátory oteplovánínázorná grafická ztvárnění (nejen) klimatických jevů.

Carbon Atlas

Vědecký program poskytující data o emisích CO2 a metanu, včetně zdrojů z přírodních procesů.

Mapy, interaktivní infografiky a přehledné odkazy na původní zdroje. Ilustrovaný „příběh uhlíku“, který znázorňuje historii vlivu člověka na množství uhlíku v atmosféře.

Carbon Independent

Iniciativa zaměřená na snížení uhlíkové stopy a poskytování dat o klimatické změně.

Web poskytuje kvalitní data o emisích z dopravy, energetiky apod. Dohledat lze emise z autobusů a emise z letecké dopravy nebo kalkulačku uhlíkové stopy.

CO2.earth

CO2.earth shromažďuje data o aktuálních a historických koncentracích CO2 v atmosféře.

Stránka obsahuje i odkazy na historické datasety (paleoklimatologie), monitoruje např. globální teplotu, akceleraci nárůstu CO2, globální emise či pH v oceánech. Web odkazuje i datasety i koncentrace CO2 z ledovcových jader (ice core data).