Naše publikace

Naše publikace

Kromě infografik, explainerů a rešerší tvoříme i materiály pro vzdělávání a zpracováváme odborné studie. Na publikacích často spolupracujeme s dalšími aktéry – ať už jde o nevládní organizace, firmy nebo tvůrce politik a politické představitele.

Vzdělávací a metodické materiály #

Naši klíčovou vzdělávací publikaci představuje Atlas klimatické změny, který je základním průvodcem změnami v atmosféře a riziky oteplování. Dále v této sekci naleznete i zahraniční materiály, které jsme přeložili a doplnili o český kontext.