Fakta o změně
klimatu

Veřejně dostupné
infografiky a datasety

Shromažďujeme data o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné) a zpracováváme z nich grafy a infografiky pro další použití.

Podpořte nás Twitter O projektu

S extrémními meteorologickými událostmi se stále častěji objevuje otázka: „Byla tato událost způsobena změnou klimatu?“ Pro rychlé zorientování se v tématu doporučujeme infografiku shrnující to nejdůležitější, pro hlubší porozumění pak „Kompas pro novináře – extrémy počasí a klimatická změna. Jak o nich mluvit a psát“ a texty českých vědců k situaci v Česku.

Vlivu klimatické změny na extrémy počasí se budeme věnovat i v průběhu léta, a to jak na webu, tak v podcastu 2050.

Podcast 2050 Slovník pojmů

Zajímají vás naše novinky? V této sekci vždy najdete naše nejnovější infografiky, explainery, výtahy studií a datasety.

Pro pravidelné kvalitní informace o klimatické změně můžete sledovat náš newsletter nebo Twitter. Kvalitní debatu o klimatické změně a projekt Fakta o klimatu můžete také podpořit – finančně nebo používáním našich dat a grafik.

Newsletter Twitter Podpořte nás

Pokud připravujete článek či se chystáte na diskusi nebo rozhovor, naše materiály vám pomohou získat přehled a aktuální data. I těžko srozumitelné problémy můžete díky našim grafikám prezentovat přehledně a srozumitelně. Data čerpáme z ověřených a transparentních zdrojů, posouzení jejich faktické správnosti jsme udělali za vás.

Naše data a grafiky lze snadno sdílet, upravovat a šířit. Pokud je plánujete využít, nezapomeňte se prosím seznámit s pravidly jak používat naše materiály. Máte-li zájem o bližší informace o projektu nebo o spolupráci, kdykoli nás také můžete kontaktovat.

Jak používat naše materiály O projektu Slovník pojmů

Oblasti, kterým se věnujeme

Klimatická změna je složitý komplex vzájemně provázaných jevů. Data, která sbíráme, třídíme a zpracováváme, se proto dotýkají různých oborů lidské činnosti – od ekonomiky přes politiku až po energetiku. Pro usnadnění orientace na webu třídíme naše materiály do níže uvedených kategorií.

Skleníkové plyny se dostávají do atmosféry spalováním fosilních paliv a dalšími procesy, jako například produkcí cementu, pěstováním rýže či chovem dobytka. V přepočtu na obyvatele je Česká republika jejich významným producentem, a to nejen v Evropském kontextu.

Sektor elektroenergetiky je celosvětově největším zdrojem emisí skleníkových plynů (v roce 2017 tvořil cca 40 % emisí CO2 a cca 25 % emisí všech skleníkových plynů měřeno v CO2eq). Svým dopadem výrazně přesahuje zemědělství stejně jako spalování fosilních paliv v dopravě, spalování fosilních paliv v průmyslu nebo produkci cementu. V rámci elektroenergetiky přes 70 % emisí pochází z uhlí, přes 20 % ze zemního plynu, asi 5 % tvoří deriváty ropy.

Budoucí vývoj klimatu závisí do velké míry na tom, jak se budou dále vyvíjet emise skleníkových plynů nebo odlesňování. Pro porovnání možných budoucností slouží emisní scénáře RCP. Zároveň větší změna klimatu přináší větší rizika a při překročení bodů zlomu i možnost kolapsu některých ekosystémů a klimatických systémů.

Snahy řešit klimatickou změnu a její dopady vedou k mezinárodním jednáním a dohodám a k vzniku strategických dokumentů, které vytyčují národní plány a cíle. Také jsou přijímána právně závazná opatření nebo vytvářeny finanční nástroje, jako uhlíková daň nebo systémy pro obchodování s emisními povolenkami, které mají snížit emise skleníkových plynů a zabránit dalšímu zesilování globálního oteplování (tzv. mitigační opatření). Na úrovni regionů nebo měst pak vznikají adaptační opatření, jejichž cílem je region na probíhající klimatickou změnu adaptovat. Typicky může jít o zelené střechy ve městech, zakládání tůní pro udržení vody v krajině nebo zavádění odolnějších plodin v zemědělství.

Klimatická změna je jedním z nezamýšlených důsledků naší hospodářské produkce, neboť právě spalování fosilních paliv při výrobě a přepravě zboží a dalších komodit uvolňuje skleníkové plyny. Mitigační opatření tedy musí nutně ovlivňovat ekonomiku, vhodně navržená opatření v souladu ekonomickými principy mohou vést k efektivnímu a rychlému snížení emisí.

Klimatická změna ovlivňuje celou biosféru a jednotlivé ekosystémy, zároveň v kontextu adaptačních a mitigačních opatření hraje péče o krajinu a ochrana biodiverzity velkou roli. Lužní a nivní lesy pomáhají zadržovat vodu v krajině a podporovat biodiverzitu, výsadba zeleně ve městech pomáhá snižovat teplotu. Zemědělství, lesní hospodářství a další odvětví závisí na zdravých ekosystémech. Přírodní procesy také čistí vodu a vzduch, které jsou pro nás klíčovými životodárnými zdroji.

O nás a naší práci

Projekt Fakta o klimatu usiluje o zkvalitnění společenské diskuse o klimatické změně. Snažíme se dodávat srozumitelné údaje široké veřejnosti a vizuálně zpracovávat vědecké informace, aby bylo rozhodování ve věcech týkajících se klimatu založené na aktuálních a ověřených datech.

Debata o klimatické změně je komplikovaná a na všech stranách plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Chceme poutat pozornost na důležitá témata a stavět most mezi vědci a lidmi, kterých se změny klimatu týkají. A to jsou všichni lidé.

Jsme tým expertů a expertek zabývajících se různými obory – přírodovědou, IT, společenskými vědami, pedagogikou nebo komunikací. Finance na provoz získáváme od dárců, nepracujeme na ničí objednávku. Při naší činnosti komunikujeme s politiky, energetickými firmami i aktivistickými hnutími. Fakta o klimatu jsou však nezávislý projekt, který může podpořit každý.

Climate-KIC logo Climate Challenge logo

V roce 2020 jsme zvítězili v akceleračním programu Climate Challenge pořádaným sítí podnikatelských inkubátorů Impact Hub. V rámci toho náš projekt podpořila evropská iniciativa Climate-KIC, která hledá inovativní řešení na klimatickou krizi.