Fakta o změně
klimatu

Veřejně dostupné infografiky, data a články

Jsme tým nezávislých analytiků a expertů, který usiluje o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech.

Podpořte nás Naše grafy a články Podcast 2050 Odebírejte newsletter

Kvalitní debata o klimatické změně je z mnoha důvodů komplikovaná, ať už složitostí tématu nebo pro silné emoce, které zákonitě vzbuzuje. K hledání a nacházení řešení klimatické změny je potřeba vést konstruktivní a informovanou diskuzi, která je založena na datech a faktech.

Proto jsme připravili anglickou verzi Atlasu klimatické změny. Cílem Atlasu je podpořit globální snahu o zvyšování povědomí o jednom z nejpalčivějších témat současnosti, zároveň chce publikace pomoci v hledání efektivních řešení. Novinka je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Zajímají vás naše novinky? V této sekci vždy najdete naše nejnovější infografiky a články.

Pro pravidelné kvalitní informace o klimatické změně můžete sledovat náš newsletter nebo Twitter. Kvalitní debatu o klimatické změně a projekt Fakta o klimatu můžete také podpořit – finančně nebo používáním našich dat a grafik.

Newsletter @faktaoklimatu

Oblasti, kterým se věnujeme

Klimatická změna je složitý komplex vzájemně provázaných jevů. Data, která sbíráme, třídíme a zpracováváme, se proto dotýkají různých oborů lidské činnosti – od ekonomiky přes politiku až po energetiku.

O naší práci

Děláme rešeršní a analytickou práci. Hledáme v datech to relevantní pro hlubší pochopení klimatické změny, jejích dopadů a možnostech řešení. Zaměřujeme se na to podstatné pro český kontext a českou společnost.

Komunikujeme ke klíčovým skupinám. Tvoříme datové vizualizace, články, podcasty nebo přednášky pro veřejnost i klienty z firemní a veřejné sféry.

Konzultujeme. S novináři, politiky nebo firmami konzultujeme témata týkající se změny klimatu a transformace k bezemisní společnosti.

Usilujeme o

  • Přehledné a všem dostupné informace o klimatické změně a možných cestách k bezemisní společnosti
  • Politická rozhodnutí zakotvená v datech a důkladně zpracovaných analýzách
  • Vzdělanou a informovanou společnost, kultivovanou veřejnou debatu a kvalitní zpravodajství

Ocenění

Cena Josefa Vavrouška za výjimečný počin (za rok 2022)

Cena AFO Olomouc za významný přínos popularizaci vědy (2022)

Cena za komunikaci klimatické změny (2020) od České učené společnosti a OSN

Kdo využívá naše materiály

Naše infografiky a texty využívají české i zahraniční instituce, zpravodajské portály, konzultační společnosti, školy a další aktéři.

Česká národní banka Ministerstvo životního prostředí PwC OMG Media Group McKinsey Deloitte Česká televize Seznam Zprávy iRozhlas Respekt