Fakta o změně
klimatu

Veřejně dostupné infografiky, data a články

Jsme tým nezávislých analytiků a expertů, který usiluje o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech.

Podpořte nás Naše grafy a články Podcast 2050 Odebírejte newsletter

Letos v Česku probíhá aktualizace strategických dokumentů klíčových pro energetiku: V rámci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NECP) si Česko stanovuje klimatické cíle, které mj. určí, jak má vypadat jeho energetický mix v roce 2030 a jak rychle bude snižována jeho uhlíková intenzita. V návaznosti na něj má vzniknout aktualizovaná Státní energetická koncepce (SEK), která bude směřovat i za horizont roku 2030. V našich nových materiálech přibližujeme, jakými cestami energetické transformace se může Česko vydat.

Transformace energetiky je klíčová jednak kvůli ochraně klimatu (téměř 40 % emisí skleníkových plynů Česka dnes pochází z elektráren a tepláren), jednak pro zajištění energetické bezpečnosti a dostupnosti energetických surovin (což zdůraznila ruská invaze na Ukrajinu).

Zajímají vás naše novinky? V této sekci vždy najdete naše nejnovější infografiky a články.

Pro pravidelné kvalitní informace o klimatické změně můžete sledovat náš newsletter nebo Twitter. Kvalitní debatu o klimatické změně a projekt Fakta o klimatu můžete také podpořit – finančně nebo používáním našich dat a grafik.

Newsletter Twitter

Oblasti, kterým se věnujeme

Klimatická změna je složitý komplex vzájemně provázaných jevů. Data, která sbíráme, třídíme a zpracováváme, se proto dotýkají různých oborů lidské činnosti – od ekonomiky přes politiku až po energetiku.

O naší práci

Děláme rešeršní a analytickou práci. Hledáme v datech to relevantní pro hlubší pochopení klimatické změny, jejích dopadů a možnostech řešení. Zaměřujeme se na to podstatné pro český kontext a českou společnost.

Komunikujeme ke klíčovým skupinám. Tvoříme datové vizualizace, články, podcasty nebo přednášky pro veřejnost i klienty z firemní a veřejné sféry.

Konzultujeme. S novináři, politiky nebo firmami konzultujeme témata týkající se změny klimatu a transformace k bezemisní společnosti.

Usilujeme o

  • Přehledné a všem dostupné informace o klimatické změně a možných cestách k bezemisní společnosti
  • Politická rozhodnutí zakotvená v datech a důkladně zpracovaných analýzách
  • Vzdělanou a informovanou společnost, kultivovanou veřejnou debatu a kvalitní zpravodajství

Ocenění

Cena za komunikaci klimatické změny (2020) od České učené společnosti a OSN
První cena v akcelerátoru Climate Challenge (2020)
Cena AFO Olomouc za významný přínos popularizaci vědy (2022)

Kdo využívá naše materiály

Naše infografiky a texty využívají české i zahraniční instituce, zpravodajské portály, konzultační společnosti, školy a další aktéři.

Česká národní banka Ministerstvo životního prostředí PwC OMG Media Group McKinsey Deloitte Česká televize Seznam Zprávy iRozhlas Respekt