Fakta o změně
klimatu

Veřejně dostupné infografiky a datasety

Shromažďujeme data o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné) a zpracováváme z nich grafy a infografiky pro další použití.
Aktuality Twitter Newsletter

Vývoj teplot a koncentrací skleníkových plynů

Průměrná globální teplota vzduchu od začátku průmyslové revoluce, tedy za posledních 200 let, stoupla o zhruba 1 °C. V České republice za posledních 60 let vzrostla už o 2 °C. Koncentrace CO2 dosahují hodnot vyšších než kdykoliv během existence rodu Homo Sapiens.

Emise skleníkových plynů

Skleníkové plyny ( Antropogenní skleníkové plyny ) se dostávají do atmosféry spalováním fosilních paliv a dalšími procesy, jako například produkcí cementu, pěstováním rýže či chovem dobytka. V přepočtu na obyvatele je Česká republika jejich významným producentem, a to nejen v Evropském kontextu.

Scénáře budoucího vývoje, rizika a dopady

Budoucí vývoj klimatu závisí do velké míry na tom, jak se budou dále vyvíjet emise skleníkových plynů nebo odlesňování. Pro porovnání možných budoucností slouží emisní scénáře ( RCP ). Zároveň větší změna klimatu přináší větší rizika a při překročení bodů zlomu i možnost kolapsu některých ekosystémů a klimatických systémů.

Adaptační a mitigační opatření

Mitigační opatření ( Mitigace ) směřují ke zmírnění klimatické změny – jde především o snahy o omezení emisí skleníkových plynů skrze uhlíkovou daň, emisní povolenky nebo nahrazení uhelných elektráren jinými zdroji energie (tzv. uhelný phase-out). V současné době probíhá v České republice jednání uhelné komise, která má o ukončení provozu hnědouhlených elektráren rozhodnout. Adaptační opatření směřují k přizpůsobení společnosti klimatickým změnám – typicky může jít o změny pěstování plodin nebo opatření na udržování vody v krajině.

O nás a myšlenka projektu

Jsme akademici, doktorandi, klimatologové, IT profesionálové nebo studenti. Sami jsme si zkusili vyhledat data o teplotě či emisích, najít určité informace v mnohasetstránkových zprávách IPCC nebo původních článcích. Jde to, ale musíte umět dobře anglicky, musíte si dohledávat spoustu souvislostí a stojí to spoustu času.

Rozhodli jsme se proto, že tu práci, kterou jsme s hledáním dat sami měli, ostatním ušetříme – zpracujeme infografiky, dáme odkazy na původní data i naše zpracované datasety na jedno místo a doplníme základní souvislosti. A dáme je k dispozici všem, pro koho budou užitečné. Doufáme, že se postupně tyto informace dostanou ke všem, kterých se změny klimatu týkají. Tedy ke všem.

Lidé, kteří výrazně přispěli k podobě tohoto webu a dat, které na něm vidíte: Ondráš Přibyla, Martin Ukrop, Kika Zákopčanová, Martin crysman Zahradník, Marek Lahoda, Olda Sklenář, Jeňa Krčál, Tom Protivinský a mnozí další. Úplný seznam lidí, kteří pomohli, byť i s drobnostmi, najdete zde.