Fakta o změně
klimatu

Veřejně dostupné infografiky, data a články

Jsme tým nezávislých analytiků a expertů, který usiluje o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech.

Podpořte nás Naše grafy a články Podcast 2050 Odebírejte newsletter

Letos v Česku probíhá aktualizace strategických dokumentů klíčových pro energetiku: V rámci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NECP) si Česko stanovuje klimatické cíle, které mj. určí, jak má vypadat jeho energetický mix v roce 2030 a jak rychle bude snižována jeho uhlíková intenzita. V návaznosti na něj má vzniknout aktualizovaná Státní energetická koncepce (SEK), která bude směřovat i za horizont roku 2030. V našich nových materiálech přibližujeme, jakými cestami energetické transformace se může Česko vydat.

Transformace energetiky je klíčová jednak kvůli ochraně klimatu (téměř 40 % emisí skleníkových plynů Česka dnes pochází z elektráren a tepláren), jednak pro zajištění energetické bezpečnosti a dostupnosti energetických surovin (což zdůraznila ruská invaze na Ukrajinu).

Zajímají vás naše novinky? V této sekci vždy najdete naše nejnovější infografiky a články.

Pro pravidelné kvalitní informace o klimatické změně můžete sledovat náš newsletter nebo Twitter. Kvalitní debatu o klimatické změně a projekt Fakta o klimatu můžete také podpořit – finančně nebo používáním našich dat a grafik.

Newsletter Twitter

Oblasti, kterým se věnujeme

Klimatická změna je složitý komplex vzájemně provázaných jevů. Data, která sbíráme, třídíme a zpracováváme, se proto dotýkají různých oborů lidské činnosti – od ekonomiky přes politiku až po energetiku.

O naší práci

Děláme rešeršní a analytickou práci. Hledáme v datech to relevantní pro hlubší pochopení klimatické změny, jejích dopadů a možnostech řešení. Zaměřujeme se na to podstatné pro český kontext a českou společnost.

Komunikujeme ke klíčovým skupinám. Tvoříme datové vizualizace, články, podcasty nebo přednášky pro veřejnost i klienty z firemní a veřejné sféry.

Konzultujeme. S novináři, politiky nebo firmami konzultujeme témata týkající se změny klimatu a transformace k bezemisní společnosti.

Usilujeme o

  • Přehledné a všem dostupné informace o klimatické změně a možných cestách k bezemisní společnosti
  • Politická rozhodnutí zakotvená v datech a důkladně zpracovaných analýzách
  • Vzdělanou a informovanou společnost, kultivovanou veřejnou debatu a kvalitní zpravodajství

Ocenění

Cena Josefa Vavrouška za výjimečný počin (za rok 2022)

Cena AFO Olomouc za významný přínos popularizaci vědy (2022)

Cena za komunikaci klimatické změny (2020) od České učené společnosti a OSN

Kdo využívá naše materiály

Naše infografiky a texty využívají české i zahraniční instituce, zpravodajské portály, konzultační společnosti, školy a další aktéři.

Česká národní banka Ministerstvo životního prostředí PwC OMG Media Group McKinsey Deloitte Česká televize Seznam Zprávy iRozhlas Respekt