Fakta o změně
klimatu

Veřejně dostupné
infografiky a datasety

Shromažďujeme data o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné) a zpracováváme z nich grafy a infografiky pro další použití.
Podpořte nás Aktuality O projektu

Fakta o klimatu neslouží odborníkům, ale všem lidem se zájmem o téma klimatické změny. Pokud jste na našem webu poprvé a nevíte kde začít, můžete si prohlédnout některou z úvodních infografik níže.

Pro pravidelné kvalitní informace o klimatické změně můžete sledovat náš newsletter nebo Twitter. Komplexní a přístupný pohled na klimatickou změnu představuje naše publikace Atlas klimatické změny. Kvalitní debatu o klimatické změně a projekt Fakta o klimatu můžete také podpořit – finančně nebo používáním našich dat a grafik.

Newsletter Twitter Slovník pojmů Další zdroje a odkazy

Texty a grafiky projektu Fakta o klimatu lze použít jako materiál pro přípravu různých vzdělávacích aktivit. Při práci se snažíme nerezignovat na vědeckou přesnost a komplexnost, použití našich textů a grafik proto doporučujeme ve vyšších ročnících ZŠ nebo na SŠ a VŠ. Pokud jste na našem webu poprvé a nevíte kde začít, můžete si prohlédnout některou z úvodních infografik níže.

Jazykově a obsahově nejpřístupnější je naše publikace Atlas klimatické změny, která uceleně vysvětluje jevy způsobující nebo provázející klimatickou změnu.

Atlas klimatické změny
Slovník pojmů Jak používat naše materiály
Alas klimatické změny

Pokud připravujete článek či se chystáte na diskusi nebo rozhovor, naše materiály vám pomohou získat přehled a aktuální data. I těžko srozumitelné problémy můžete díky našim grafikám prezentovat přehledně a srozumitelně. Data čerpáme z ověřených a transparentních zdrojů, posouzení jejich faktické správnosti jsme udělali za vás.

Naše data a grafiky lze snadno sdílet, upravovat a šířit. Pokud je plánujete využít, nezapomeňte se prosím seznámit s pravidly jak používat naše materiály. Máte-li zájem o bližší informace o projektu nebo o spolupráci, kdykoli nás také můžete kontaktovat.

Jak používat naše materiály Slovník pojmů

Nejnovější materiály

Zajímají vás naše novinky? V této sekci vždy najdete naše nejnovější infografiky, výtahy studií a datasety. Úplný seznam novinek a aktualit najdete i v přehledu na samostatné stránce.

Oblasti, kterým se věnujeme

Klimatická změna je složitý komplex vzájemně provázaných jevů. Data, která sbíráme, třídíme a zpracováváme, se proto dotýkají různých oborů lidské činnosti – od ekonomiky přes politiku až po energetiku. Pro usnadnění orientace na webu třídíme naše materiály do níže uvedených kategorií.

Průměrná globální teplota vzduchu od začátku průmyslové revoluce, tedy za posledních 200 let, stoupla o zhruba 1 °C. V České republice za posledních 60 let vzrostla už o 2 °C. Koncentrace CO2 dosahují hodnot vyšších než kdykoliv během existence rodu Homo sapiens.

Skleníkové plyny se dostávají do atmosféry spalováním fosilních paliv a dalšími procesy, jako například produkcí cementu, pěstováním rýže či chovem dobytka. V přepočtu na obyvatele je Česká republika jejich významným producentem, a to nejen v Evropském kontextu.

Sektor elektroenergetiky je celosvětově největším zdrojem emisí skleníkových plynů (v roce 2017 tvořil cca 40 % emisí CO2 a cca 25 % emisí všech skleníkových plynů měřeno v CO2eq). Svým dopadem výrazně přesahuje zemědělství stejně jako spalování fosilních paliv v dopravě, spalování fosilních paliv v průmyslu nebo produkci cementu. V rámci elektroenergetiky přes 70 % emisí pochází z uhlí, přes 20 % ze zemního plynu, asi 5 % tvoří deriváty ropy.

Mitigační opatření směřují ke zmírnění klimatické změny – jde především o snahy o omezení emisí skleníkových plynů skrze uhlíkovou daň, emisní povolenky nebo nahrazení uhelných elektráren jinými zdroji energie (tzv. uhelný phase-out). V současné době probíhá v České republice jednání uhelné komise, která má o ukončení provozu hnědouhelných elektráren rozhodnout. Adaptační opatření směřují k přizpůsobení společnosti klimatickým změnám – typicky může jít o změny pěstování plodin nebo opatření na udržování vody v krajině.“

O nás a naší práci

Projekt Fakta o klimatu usiluje o zkvalitnění společenské diskuse o klimatické změně. Snažíme se dodávat srozumitelné údaje široké veřejnosti a vizuálně zpracovávat vědecké informace, aby bylo rozhodování ve věcech týkajících se klimatu založené na aktuálních a ověřených datech.

Debata o klimatické změně je komplikovaná a na všech stranách plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Chceme poutat pozornost na důležitá témata a stavět most mezi vědci a lidmi, kterých se změny klimatu týkají. A to jsou všichni lidé.

Jsme tým profesionálů zabývajících se různými obory – přírodovědou, informatikou, pedagogikou nebo komunikací. Pracuje na dobrovolnické bázi a finance na provoz získáváme od dárců, nepracujeme na ničí objednávku. Při naší činnosti komunikujeme s politiky, energetickými firmami i aktivistickými hnutími. Fakta o klimatu jsou však nezávislý projekt, který může podpořit každý.