Fakta o změně
klimatu

Veřejně dostupné
infografiky a datasety

Shromažďujeme data o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné) a zpracováváme z nich grafy a infografiky pro další použití.
Aktuality Twitter Newsletter


Přehled oblastí a témat,
kterým se věnujeme

Nejnovější materiály

Zajímají vás naše novinky? V této sekci vždy najdete naše nejnovější infografiky, výtahy studií a datasety. Úplný seznam novinek a aktualit najdete i v přehledu na samostatné stránce.

Klimatické ukazatele

Průměrná globální teplota vzduchu od začátku průmyslové revoluce, tedy za posledních 200 let, stoupla o zhruba 1 °C. V České republice za posledních 60 let vzrostla už o 2 °C. Koncentrace CO2 dosahují hodnot vyšších než kdykoliv během existence rodu Homo sapiens.

Emise skleníkových plynů

Skleníkové plyny se dostávají do atmosféry spalováním fosilních paliv a dalšími procesy, jako například produkcí cementu, pěstováním rýže či chovem dobytka. V přepočtu na obyvatele je Česká republika jejich významným producentem, a to nejen v Evropském kontextu.

Energetika

Sektor elektroenergetiky je celosvětově největším zdrojem emisí skleníkových plynů (v roce 2017 tvořil cca 40 % emisí CO2 a cca 25 % emisí všech skleníkových plynů měřeno v CO2eq ). Svým dopadem výrazně přesahuje zemědělství stejně jako spalování fosilních paliv v dopravě, spalování fosilních paliv v průmyslu nebo produkci cementu. V rámci elektroenergetiky přes 70 % emisí pochází z uhlí, přes 20 % ze zemního plynu, asi 5 % tvoří deriváty ropy.

Budoucnost, scénáře vývoje

Budoucí vývoj klimatu závisí do velké míry na tom, jak se budou dále vyvíjet emise skleníkových plynů nebo odlesňování. Pro porovnání možných budoucností slouží emisní scénáře RCP . Zároveň větší změna klimatu přináší větší rizika a při překročení bodů zlomu i možnost kolapsu některých ekosystémů a klimatických systémů.

Adaptační a mitigační opatření

Mitigační opatření směřují ke zmírnění klimatické změny – jde především o snahy o omezení emisí skleníkových plynů skrze uhlíkovou daň, emisní povolenky nebo nahrazení uhelných elektráren jinými zdroji energie (tzv. uhelný phase-out). V současné době probíhá v České republice jednání uhelné komise, která má o ukončení provozu hnědouhelných elektráren rozhodnout. Adaptační opatření směřují k přizpůsobení společnosti klimatickým změnám – typicky může jít o změny pěstování plodin nebo opatření na udržování vody v krajině.“

O nás a myšlenka projektu

Jsme akademici, doktorandi, klimatologové, IT profesionálové nebo studenti. Sami jsme si zkusili vyhledat data o teplotě či emisích, najít určité informace v mnohasetstránkových zprávách IPCC nebo původních článcích. Jde to, ale musíte umět dobře anglicky, musíte si dohledávat spoustu souvislostí a stojí to spoustu času.

Rozhodli jsme se proto, že tu práci, kterou jsme s hledáním dat sami měli, ostatním ušetříme – zpracujeme infografiky, dáme odkazy na původní data i naše zpracované datasety na jedno místo a doplníme základní souvislosti. A dáme je k dispozici všem, pro koho budou užitečné. Doufáme, že se postupně tyto informace dostanou ke všem, kterých se změny klimatu týkají. Tedy ke všem.

Lidé, kteří výrazně přispěli k podobě tohoto webu a dat, které na něm vidíte: Ondráš Přibyla, Martin Ukrop, Kristi Zákopčanová, Martin crysman Zahradník, Marek Lahoda, Olda Sklenář, Jeňa Krčál, Tom Protivinský, Tom Pšorn, Martin Set Křivánek a mnozí další. Úplný seznam lidí, kteří pomohli, byť i s drobnostmi, najdete zde.