Fakta o změně
klimatu

Veřejně dostupné infografiky, data a články

Jsme tým nezávislých analytiků a expertů, který usiluje o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech.

Podpořte nás Naše grafy a články Podcast 2050 Odebírejte newsletter

Rok 2023 překonal dosavadní teplotní rekordy a stal se nejteplejším rokem v historii měření. Ve srovnání s obdobím 1850–1900 byla globální teplota průměrně o 1,46 °C vyšší. Přibližujeme se tak hranici 1,5 °C, kterou Pařížská dohoda definuje jako kritickou. (Údaje pochází z analýzy Copernicus za leden–listopad 2023.)

Podle předběžných dat padl rekord i v Česku. Průměrná roční teplota 9,7 °C byla o 1,4 °C vyšší než průměr let 1991–2020. Od roku 1960 – tedy za dobu života současných seniorů – stoupla průměrná teplota v Česku o 2,2 °C. Hlavní příčinou růstu průměrných globálních teplot a dosahování nových teplotních rekordů je růst koncentrací skleníkových plynů v atmosféře způsobený spalováním fosilních paliv.

Zajímají vás naše novinky? V této sekci vždy najdete naše nejnovější infografiky a články.

Pro pravidelné kvalitní informace o klimatické změně můžete sledovat náš newsletter nebo Twitter. Kvalitní debatu o klimatické změně a projekt Fakta o klimatu můžete také podpořit – finančně nebo používáním našich dat a grafik.

Newsletter @faktaoklimatu

Oblasti, kterým se věnujeme

Klimatická změna je složitý komplex vzájemně provázaných jevů. Data, která sbíráme, třídíme a zpracováváme, se proto dotýkají různých oborů lidské činnosti – od ekonomiky přes politiku až po energetiku.

O naší práci

Děláme rešeršní a analytickou práci. Hledáme v datech to relevantní pro hlubší pochopení klimatické změny, jejích dopadů a možnostech řešení. Zaměřujeme se na to podstatné pro český kontext a českou společnost.

Komunikujeme ke klíčovým skupinám. Tvoříme datové vizualizace, články, podcasty nebo přednášky pro veřejnost i klienty z firemní a veřejné sféry.

Konzultujeme. S novináři, politiky nebo firmami konzultujeme témata týkající se změny klimatu a transformace k bezemisní společnosti.

Usilujeme o

  • Přehledné a všem dostupné informace o klimatické změně a možných cestách k bezemisní společnosti
  • Politická rozhodnutí zakotvená v datech a důkladně zpracovaných analýzách
  • Vzdělanou a informovanou společnost, kultivovanou veřejnou debatu a kvalitní zpravodajství

Ocenění

Cena Josefa Vavrouška za výjimečný počin (za rok 2022)

Cena AFO Olomouc za významný přínos popularizaci vědy (2022)

Cena za komunikaci klimatické změny (2020) od České učené společnosti a OSN

Kdo využívá naše materiály

Naše infografiky a texty využívají české i zahraniční instituce, zpravodajské portály, konzultační společnosti, školy a další aktéři.

Česká národní banka Ministerstvo životního prostředí PwC OMG Media Group McKinsey Deloitte Česká televize Seznam Zprávy iRozhlas Respekt