Trend nárůstu teplot v ČR v jednotlivých měsících

Trend nárůstu teplot v ČR v jednotlivých měsících

Průměrná roční teplota v České republice narostla za posledních 61 let o 2,03 °C. Trendy v oteplování jednotlivých měsíců jsou však různé. Nejvíce se oteplilo v prosinci, lednu, červenci a srpnu – tyto měsíce se mezi roky 1961 až 2021 oteplily o více než 2,7 °C.

Další komentáře a odkazy

Průměrná roční teplota v ČR

Průměrná roční teplota v ČR narostla od roku 1961 o 2 °C

  • Vyšší teploty v letních měsících se projevují jako vlny veder a vyšší počet tropických dní (tedy dní, kdy teplota přesáhne 30 °C) a tropických nocí (tedy nocí, kdy teplota neklesne pod 20 °C). Zároveň vyšší teploty v letních měsících způsobují zvýšený odpar a tedy dále zesilují sucho.
  • Vyšší teploty v zimních měsících způsobují menší sněhovou pokrývku (sníh rychleji taje nebo místo sněžení prší), což může mít dopady na doplňování podzemních vod – pomalu tající sníh se vsakuje lépe než déšť, který i stéká po povrchu a řekami z našeho území odtéká pryč. (viz např. článek Sucho v podzemních vodách)

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: