Trend nárůstu teplot v ČR v jednotlivých měsících

Trend nárůstu teplot v ČR v jednotlivých měsících

Průměrná roční teplota v České republice narostla za posledních 59 let o 2 °C. Trendy v oteplování jednotlivých měsíců jsou však různé. Největší nárůst teplot je v lednu, červenci a srpnu – tyto měsíce se mezi roky 1961 až 2019 oteplily o více než 2,5 °C.

Obsah

Další komentáře a odkazy

  • Vyšší teploty v letních měsících se projevují jako vlny veder a vyšší počet tropických dní (tedy dní, kdy teplota přesáhne 30 °C) a tropických nocí (tedy nocí, kdy teplota neklesne pod 20 °C). Zároveň vyšší teploty v letních měsících způsobují zvýšený odpar a tedy dále zesilují sucho.
  • Vyšší teploty v zimních měsících způsobují menší sněhovou pokrývku (sníh rychleji taje nebo místo sněžení prší), což může mít dopady na doplňování podzemních vod – pomalu tající sníh se vsakuje lépe než déšť, který i stéká po povrchu a řekami z našeho území odtéká pryč. (viz např. článek Sucho v podzemních vodách)
  • Trendy nárůstu teploty jsou statisticky významné (se spolehlivostí 95 %) v měsících leden, březen–srpen, listopad a prosinec i v celoročním průměru. V únoru, září a říjnu není nárůst tak velký, aby byl vzhledem k velkému meziročnímu kolísání teplot statisticky významný, i v těchto měsících se však průměrná teplota postupně zvyšuje.

Související infografiky a studie

Zaujala vás tato infografika? Prozkoumejte další související infografiky a studie: