Vývoj koncentrace CO₂ v atmosféře

Vývoj koncentrace CO₂ v atmosféře

Od průmyslové revoluce rostou koncentrace oxidu uhličitého vysoko nad hodnoty, které byly na planetě během posledních 800 000 let, výrazně zvyšují skleníkový efekt a způsobují globální oteplování. Data pochází z analýzy ledovcových vrtů EPICA v Antarktidě a z přímých měření na Mauna Loa, Hawai.

Ke stažení

Líbí se vám naše infografika? Stáhněte si ji a používejte dál! (Který formát vybrat?)


Podkladová data

Chcete vidět konkrétní čísla? Tato infografika je postavená na námi zpracovaném datasetu.

Náš dataset

Sdílení a licence

Všechny naše infografiky jsou k dispozici pro další použití pod licencí CC BY 4.0.

Data, licence a sdílení

Podívejte se na podkladová data nebo infografiku sdílejte. Všechny naše infografiky jsou k dispozici pod licencí CC BY 4.0. Přečtěte si, jak je správně používat a citovat.


Data

Chcete vidět konkrétní čísla? Tato infografika je postavená na námi zpracovaném datasetu.

Náš dataset

Sdílení

Jak číst tento graf?

 • Koncentrace uvádíme v jednotkách ppm .
 • V posledních 800 000 letech se koncentrace CO2 pohybovaly v rozsahu 170–300 ppm a kolísání odpovídalo střídání dob ledových a meziledových (pro srovnání: první nálezy Homo sapiens mají stáří přibližně 300 000 let).
 • Během posledních 2 000 let byly koncetrace CO2 až do roku 1750 stabilně v rozmezí 275–280 ppm.
 • Od průmyslové revoluce, tedy přibližně od roku 1750, koncentrace CO2 rychle rostou a dosahují vyšších hodnot než kdykoliv za poledních 800 000 let. Průměrné tempo růstu se navíc také zrychluje: v letech 1750–1949 koncentrace CO2 rostla o 2,1 ppm za dekádu, v letech 1950–1999 bylo tempo růstu 11,8 ppm za dekádu a v letech 2000–2019 koncentrace CO2 rostla tempem 21,7 ppm za dekádu. V květnu 2020 dosáhly koncentrace CO2 na Mauna Loa dosud nejvyšší hodnoty 417 ppm.
 • Koncentrace CO2 v průběhu roku kolísá o přibližně 5 ppm, maximum nastává na jaře, minimum na podzim. Toto kolísání podrobně zobrazuje graf Cykly koncentrací CO₂ a O₂ v atmosféře (tzv. Keelingova křivka).
 • Jednotka ppm znamená parts per million, tedy označuje počet částic v jednom milionu, podobně jako procento [%], tedy per cent znamená počet ve stovce a promile [‰] označuje počet v tisíci. Koncentrace 400 ppm znamená, že v jednom milionu molekul vzduchu je 400 molekul oxidu uhličitého, co odpovídá 0,4 ‰ nebo 0,04 %.

Jak se měří historické koncentrace CO2?

 • Vzorky ledu z hloubkových ledovcových vrtů (až 3 800 m) obsahují velmi starý led (až 800 000 let). Fyzikální vlastnosti tohoto ledu vypovídají o podmínkách v dobách, kdy led zamrzl. Z množství isotopů kyslíku a vodíku lze určit tehdejší průměrnou teplotu planety, z bublinek zachycených v ledu lze určit složení tehdejšího vzduchu.
 • Starší data (0–800 000 let před současností) pocházejí z projektu EPICA (European Project for Ice Coring in Antartica), konkrétně z vrtů „Dome C“, které sahají do hloubky 3 190 m a odpovídající stáří ledu je 798 000 let (data EPICA).
 • V roce 2016 byly v Antarktidě objeveny ledovcové oblasti se stářím ledu okolo 2 miliónů let. Koncentrace CO2 v bublinkách takto starého ledu se pohybovaly v rozmezí 200–280 ppm. Viz článek z časopisu Nature.
 • Mladší data (0-2 000 let před současností) jsou složením současných měření na Mauna Loa, Hawai a měření z ledovcových vrtů na Jižním pólu (data Scripps).
 • Od roku 1958 se měří přímo koncentrace CO2 ve vzduchu na Mauna Loa, Hawai, jako součást „Scripps CO2 program“.

Jak víme, že nárůst koncentrací CO2 je důsledkem spalování fosilních paliv?

 • Různé zdroje oxidu uhličitého mají různé isotopové složení. Uhlík obsažený v uhlí a ropě neobsahuje žádné isotopy 14C, oxid uhličitý vydechovaný rostlinami má nižší koncentraci 13C než oxid uhličitý, který vychází z oceánu. Oxid uhličitý v atmosféře je smíchaný z těchto zdrojů a jeho podrobnou analýzou lze zjistit, že současné narůstající koncentrace CO2 přesně odpovídají množství spalovaných fosilních paliv. Více o isotopech uhlíku v atmosféře najdete na NOAA Earth System Research Laboratory.

Související infografiky a studie

Zaujala vás tato infografika? Prozkoumejte další související infografiky a studie: