Vývoj koncentrace CO2 v historii

Vývoj koncentrace CO<sub>2</sub> v historii

Od průmyslové revoluce rostou koncentrace oxidu uhličitého vysoko nad hodnoty, které byly na planetě během posledních 800 000 let a výrazně zvyšují skleníkový efekt a způsobují globální oteplování. Data pochází z analýzy ledovcových vrtů EPICA v Antarktidě a z přímých měření na Mauna Loa, Hawai.

Data, licence a sdílení

Podívejte se na podkladová data nebo infografiku sdílejte. Všechny naše infografiky jsou k dispozici pod licencí CC BY 4.0.

Ke stažení

Líbí se vám naše infografika? Stáhněte si ji a používejte dál!


Podkladová data

Chcete vidět konkrétní čísla? Stáhněte si náš zpracovaný dataset, nebo ten původní, ze kterého vycházíme.

Naše zpracovaná data

Sdílení a licence

Všechny naše infografiky jsou k dispozici pro další použití pod licencí CC BY 4.0.

Jak číst tento graf?

 • Koncentrace uvádíme v jednotkách ppm .
 • V posledních 800 000 letech se koncentrace CO2 pohybovaly v rozsahu 170–280ppm a kolísání odpovídalo střídání dob ledových a meziledových (pro srovnání: první nálezy Homo Sapiens mají stáří přibližně 300 000 let).
 • Během posledních 2000 let byly koncetrace CO2 až do roku 1750 stabilní v rozmezí 275–280ppm.
 • Od průmyslové revoluce, tedy přibližně od roku 1750 koncentrace CO2 rychle rostou a dosahují vyšších hodnot, než kdykoliv za poledních 800 000 let. Tempo růstu se navíc také zrychluje: v letech 1750–1949 je tempo růstu 2,1 ppm za dekádu, v letech 1950–1999 je tempo růstu 12,1 ppm za dekádu a v letech 2000–2019 je tempo 21,1 ppm za dekádu.
 • Koncentrace CO2 v průběhu roku kolísá o přibližně 5ppm, maximum nastává na jaře, minumum na podzim. V květnu 2019 dosáhly koncentrace CO2 hodnoty 414,66 ppm, nejnižší naměřené hodnoty 2019 zatím byly 410 ppm. (V grafu ponecháváme hodnotu 410 ppm v souladu s metodikou použitou v časové řadě.)
 • Jednotka ppm znamená parts per milion, tedy označuje počet částic v jednom milionu (podobně jako procenta, tedy per cent znamená počet ve stovce a promile znamená počet v tisici). Tedy koncentrace 400 ppm odpovídá 0,4 promile nebo 0,04 % a znamená, že v jednom milionu molekul vzduchu je 400 molekul oxidu uhličitého.

Jak se měří historické koncentrace CO2?

 • Vzorky ledu z hloubkových ledovcových vrtů (až 3800 m) obsahují velmi starý led (až 800 000 let). Fyzikální vlastnosti tohoto ledu vypovídají o podmínkách v dobách, kdy led zamrzl. Z množství isotopů kyslíku a vodíku lze určit tehdejší průměrnou teplotu planety, z bublinek zachycených v ledu lze určit složení tehdejšího vzduchu.
 • Starší data (0–800 000 let před současností) pocházejí z projektu EPICA (European Project for Ice Coring in Antartica), konkrétně z vrtů “Dome C”, které sahají do hloubky 3190 m a odpovídající stáří ledu je 798 000 let (data EPICA).
 • Mladší data (0-2000 let před současností) jsou složením současných měření na Mauna Loa, Hawai a měření z ledovcových vrtů na Jižním pólu (data Scripps).
 • Od roku 1958 se měří přímo koncentrace CO2 ve vzduchu na Mauna Loa, Hawai, jako součást “Scripps CO2 program”.

Jak víme, že nárůst koncentrací CO2 je důsledkem spalování fosilních paliv?

 • Různé zdroje oxidu uhličitého mají různé isotopové složení. Uhlík obsažený v uhlí a ropě neobsahuje žádné isotopy 14C, oxid uhličitý vydechovaný rostlinami má nižší koncentraci 13C než oxid uhličitý, který vychází z oceánu. Oxid uhličitý v atmosféře je smíchaný z těchto zdrojů a jeho podrobnou analýzou lze zjistit, že současné narůstající koncentrace CO2 přesně odpovají množství spalovaných fosilních paliv. Více o isotopech uhlíku v atmosféře najdete na NOAA Earth System Research Laboratory.

Související infografiky

Zaujala vás tato infografika? Zde je přehled souvisejících infografik: