Co je scénář transformace elektroenergetiky

Co je scénář transformace elektroenergetiky

Scénář transformace elektronergetiky ukazuje potenciální budoucí stav produkce elektřiny, jaké zdroje budou používány a jaký bude potřebný instalovaný výkon. Tato grafika ilustruje, jak vypadá jeden z možných přístupů k tvorbě takového scénáře.

Jak číst tuto grafiku

Tato grafika ukazuje modelové schéma struktury energetického scénáře. Primárním cílem grafiky je tedy pojmenovat klíčové pojmy a klíčové aspekty, které autoři energetického scénáře obvykle potřebují zohlednit. Druhotným cílem je ilustrovat, že přípravu takového solidního scénáře nelze dělat na koleni, že autoři potřebují špičkovou expertízu, spoustu podrobných vstupních dat a vhodné počítačové modely.

Zaměření scénáře: Před jakoukoliv technickou prací je potřeba mít jasné zaměření nebo zadání takového scénáře. Ze zaměření pak vyplývá, které klíčové aspekty elektroenergetiky bude potřeba zohlednit a naopak (a mnohem důležitěji) které aspekty je možné opomenout nebo výrazně zjednodušit. V jednom počítačovém modelu totiž není možné vše modelovat do nejjemnějších podrobností. Na takovém modelu by nebylo možné provádět matematickou optimalizaci nebo ani prostou simulaci chování takového energetického systému.

Vstupní předpoklady: Jsou to jednak data, která popisují startovní situaci (např. jednotlivé elektrárny, jejich typ, stáří, instalovaný výkon a další technické parametry). Druhak jsou to odhady vývoje klíčových ukazatelů v budoucnu (např. o vývoji ceny uhlí nebo plynu, vývoji investičních nákladů na jednotlivé typy zdrojů, vývoji energetiky v okolních zemích, vývoji ceny emisních povolenek, vývoji spotřeby elektřiny apod.).

Podmínky a omezení: Obecné podmínky a omezení provozu elektrizační soustavy jsou v podstatě fyzikální danosti, které scénář nutně musí zohlednit. Například není možné provozovat spolehlivou elektrickou síť výhradně s pomocí solárních panelů (bez baterií). I když by dostatečné množství solárních panelů v součtu mohlo vyrobit tolik elektřiny, kolik je potřeba, nejsou ji schopny dodat přesně v časy, kdy je potřeba, protože třeba v noci prostě nevyrábějí. Kromě takových obecných podmínek pak scénář může přidávat svoje vlastní podmínky, vycházející ze zaměření a zadání. Například může vynucovat snižování instalované kapacity uhelných elektráren, může vyžadovat minimální instalovanou kapacitu nebo určitou nezávislost na importu elektřiny, apod.

Model: Použitý model je jádro energetického scénáře. Fungování některých modelů je dobře popsané, např. v rámci vědeckého výzkumu nebo v rámci zakázek pro veřejné instituce. Jiné modely jsou proprietární a jsou o nich známy jen velmi kusé informace.

Výstupy: Výstupy scénáře mohou být velmi různorodé. Jednak jsou to základní parametry, které zobrazujeme v našich infografikách, jako instalovaný výkon, výroba elektřiny nebo související emise skleníkových plynů. Druhak to mohou být různé vhledy, informace o nutných investicích, doporučení pro ministerstva nebo samosprávu, popis nejdůležitějších překážek pro proměnu energetiky, apod.

Zdroje

Tato grafika vznikla z rozhovorů s experty, kteří se podíleli na tvorbě různých scénářů.