Průměrná roční teplota v ČR

Průměrná roční teplota v ČR

Průměrná roční teplota v České republice narostla za posledních 62 let o 2,2 °C.

Další komentáře a odkazy

Trend oteplování jednotlivých měsíců

Prosinec, leden, červenec a srpen se oteplily o více než 2,7 °C od roku 1961

  • Průměrná teplota jednotlivých měsíců roste různě rychle. Nejvíce se oteplují prosinec, leden, červenec a srpen a (o více než 2,7 °C od roku 1961), nejméně září a říjen. Podrobněji viz trendy teplot pro jednotlivé měsíce.
  • Roční průměrná teplota v rámci České republiky samozřejmě závisí na konkrétním regionu. Nížiny Jižní Moravy mají vyšší průměrnou roční teplotu než Krkonoše. Tyto rozdíly jsou podrobně zpracovány na interaktivních mapách. (Tyto mapy srovnávají průměrné teploty za jednotlivá desetiletí, rozdíl mezi průměrnou teplotou 1961–1970 a průměrnou teplotou 2011–2018 v nich vychází 1,5 °C. V naší grafice zobrazujeme rozdíl mezi koncovými body průměrného teplotního trendu za posledních 62 let, který vychází 2,2 °C.)
  • S oteplením souvisí vyšší teploty v zimních měsících (a tedy méně sněhu), vlny veder a vyšší teploty v letních měsících (a tedy zvýšený odpar zesilující sucho) nebo třeba dřívější kvetení stromů a rostlin (s důsledky pro alergiky).
  • Nárůst teploty v ČR je přibližně dvojnásobný než nárůst světové průměrné teplotní anomálie (NOAA, NASA). Obecně platí, že pevnina se otepluje rychleji než oceán a severní polokoule se otepluje rychleji než jižní. Světová průměrná teplotní anomálie však průměruje pevninu, oceán, severní i jižní polokouli a tedy světový trend oteplování je přibližně poloviční než oteplení v pevninských částech severní polokoule.
  • Růst teploty je způsoben především činností člověka – emisemi skleníkových plynů, odlesňováním apod. O dynamice klimatického systému bylo napsáno mnoho knih a studií. Pro stručnost uvádíme odkaz na český překlad webu Skeptical science s dalšími informacemi.

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: