Průměrná teplota v ČR v jednotlivých měsících

Průměrná teplota v ČR v jednotlivých měsících

Srovnání teplot jednotlivých měsíců dekád 1961–1970 a 2012–2021. Průměrná roční teplota se od roku 1961 zvýšila o 2,0 °C, ale oteplení se v různých měsících liší, například v květnu se teplota zvýšila průměrně o 1,6 °C. Nejvíce se oteplilo v prosinci, lednu, červenci a srpnu.

Další komentáře a odkazy

  • Průměrné teploty jednotlivých měsíců v různých letech kolísají. Například leden 2017 měl v ČR průměrnou teplotu −5,6 °C, zatímco leden 2018 měl průměrnou teplotu +1,8 °C – variabilita v teplotách jednotlivých měsíců je tedy docela velká. Vypočtené trendy teplot pro jednotlivé měsíce ukazují podobné výsledky jako srovnání průměrných teplot posledních deseti let (2012–2021) a dekády 1961–1970 (tzn. nejstarších měření, která ČHMÚ poskytuje).
  • Mezi ročními teplotami je také poměrně velká variabilita – např. v roce 1994 dosáhla průměrná teplota hodnoty 8,9 °C, zatímco o dva roky později to bylo 6,3 °C. Roční teploty proto průměrujeme po dekádách, abychom potlačili vlivy tohoto „šumu“. Interval deseti let zároveň zhruba odpovídá jedenáctiletým cyklům sluneční aktivity, jež mohou mít na teploty také vliv.
  • Vyšší teploty v letních měsících se projevují jako vlny veder a navyšují tak počet tropických dní (tedy dní, kdy ani v noci teplota neklesne pod 20 °C). Zároveň vyšší teploty v letních měsících způsobují zvýšený odpar, a tedy dále zesilují sucho. (Viz např. článek Sucho v podzemních vodách.)
  • Vyšší teploty v zimních měsících způsobují menší sněhovou pokrývku (sníh rychleji taje nebo místo sněžení prší), což může mít dopady na doplňování spodních vod – pomalu tající sníh se vsakuje lépe než déšť, který stéká.

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: