Průměrná teplota v ČR v jednotlivých měsících

Průměrná teplota v ČR v jednotlivých měsících

Srovnání teplot jednotlivých měsíců dekády 1961–1970 a let 2010–2019. Průměrná roční teplota se od roku 1961 zvýšila o 2 °C, ale oteplení se v různých měsících liší, například v květnu se teplota zvýšila o 1,4 °C. Největší změny v teplotě se udály v prosinci, lednu, červenci a srpnu.

Obsah

Další komentáře a odkazy

  • Průměrné teploty jednotlivých měsíců v různých letech kolísají. Například leden 2017 měl v ČR průměrnou teplotu −5,6 °C, zatímco leden 2018 měl průměrnou teplotu +1,8 °C – rozptyl jednotlivých měsíců je tedy docela velký. Vypočtené trendy teplot pro jednotlivé měsíce ukazují podobné výsledky jako srovnání průměrných teplot posledních deseti let (2010–2019) a dekády 1961–1970 (tzn. nejstarších měření, která ČHMÚ poskytuje).
  • Vyšší teploty v letních měsících se projevují jako vlny veder a navyšují tak počet tropických dní (tedy dní, kdy ani v noci teplota neklesne pod 20 °C). Zároveň vyšší teploty v letních měsících způsobují zvýšený odpar, a tedy dále zesilují sucho. (Viz např. článek Sucho v podzemních vodách.)
  • Vyšší teploty v zimních měsících způsobují menší sněhovou pokrývku (sníh rychleji taje nebo místo sněžení prší), což může mít dopady na doplňování spodních vod – pomalu tající sníh se vsakuje lépe než déšť, který stéká.

Související infografiky a studie

Zaujala vás tato infografika? Prozkoumejte další související infografiky a studie: