Rešerše: Emisní závazky států

Evropská unie a 194 dalších signatářů Pařížské dohody prezentovalo svoje národní závazky s cílem snížit emise skleníkových plynů na svém území. Většina zemí nad rámec těchto národních závazků, zpravidla cílících na rok 2030, deklarovala i dlouhodobější závazky – nejčastěji tzv. net-zero emise v roce 2050. Zatímco Indonésie termín zvažuje, Írán ani Mexiko zatím žádný termín neohlásily.

Rešerše zahrnuje Evropskou unii a všechny ostatní země s podílem na světových emisích CO2 nad 1 % v roce 2018.1 Net-zero závazky v některých případech znamenají uhlíkovou neutralitu (zahrnující emise CO2), v některých pak klimatickou neutralitu (zahrnující emise všech skleníkových plynů). V odkazech naleznete kromě národních závazků (Nationally Determined Contributions, NDCs) i národní profily na webu Climate Action Tracker (CAT) a další zdroje informací. Závazky se průběžně mění, pro přehlednost jsme proto doplnili ke každému zdroji také datum poslední aktualizace, které se zobrazí při najetí myší na tlačítko zdroje.

Poznámky k datům o emisích

Vlajka země či území: Čína Čína

29,95 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2060

Závazek do roku 2030: −65 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005

Vlajka země či území: USA USA

13,69 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: EU 27 EU 27

8,15 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −55 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Indie Indie

6,67 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2070

Závazek do roku 2030: −33 % až −35 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005

Ostatní závazky: Nikdy nepřekročit průměr emisí na osobu vyspělých zemí

Vlajka země či území: Rusko Rusko

4,75 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2060

Závazek do roku 2030: −30 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Japonsko Japonsko

3,12 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −46 % ročních emisí oproti r. 2013 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Jižní Korea Jižní Korea

1,81 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −40 % ročních emisí oproti r. 2018

Vlajka země či území: Írán Írán

1,76 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: Neratifikováno; −4 % ročních emisí oproti statu quo

Vlajka země či území: Indonésie Indonésie

1,61 % světových emisí SP

Net-zero v roce (2060)

Závazek do roku 2030: −29 % ročních emisí oproti statu quo, konec nelegální těžby dřeva

Ostatní závazky: Podmíněný cíl: −41 % ročních emisí oproti statu quo

Vlajka země či území: Saúdská Arábie Saúdská Arábie

1,57 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2060

Závazek do roku 2030: −278 Mt CO2eq oproti statu quo; odpovídá −19% až +24% změně emisí oproti r. 2019

Vlajka země či území: Kanada Kanada

1,67 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −40 % až −45 % ročních emisí oproti r. 2005

Vlajka země či území: Mexiko Mexiko

1,33 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: −22 % ročních emisí oproti statu quo

Ostatní závazky: −50 % ročních emisí v r. 2050 oproti r. 2000

Vlajka země či území: Brazílie Brazílie

1,27 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −43 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce)

Ostatní závazky: Podmíněný cíl: net-zero 2050 a konec nelegální těžby dřeva 2030

Vlajka země či území: Jihoafrická republika Jihoafrická republika

1,22 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: 350 až 420 Mt CO2eq ročně v r. 2030; odpovídá přibližně −23% až −0,1% změně emisí oproti r. 2019

Vlajka země či území: Turecko Turecko

1,12 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2053

Závazek do roku 2030: −21 % ročních emisí oproti statu quo

Vlajka země či území: Austrálie Austrálie

1,08 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −26 % až −28 % ročních emisí oproti r. 2005

Vlajka země či území: Velká Británie Velká Británie

1,0 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −78 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce)

Ostatní země s emisními závazky

8,76 % světových emisí SP

Stát či uskupení Podíl na světových emisích Net-zero Závazek 2030 Ostatní závazky Odkazy
Vlajka země či území: Čína Čína 29,95 % 2060 −65 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005 NDC CATReuters
Vlajka země či území: USA USA 13,69 % 2050 −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: EU 27 EU 27 8,15 % 2050 −55 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Indie Indie 6,67 % 2070 −33 % až −35 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005 Nikdy nepřekročit průměr emisí na osobu vyspělých zemí NDC CAT
Vlajka země či území: Rusko Rusko 4,75 % 2060 −30 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Japonsko Japonsko 3,12 % 2050 −46 % ročních emisí oproti r. 2013 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Jižní Korea Jižní Korea 1,81 % 2050 −40 % ročních emisí oproti r. 2018 NDC CAT
Vlajka země či území: Írán Írán 1,76 % Neratifikováno; −4 % ročních emisí oproti statu quo CATINDCGEA
Vlajka země či území: Indonésie Indonésie 1,61 % (2060) −29 % ročních emisí oproti statu quo, konec nelegální těžby dřeva Podmíněný cíl: −41 % ročních emisí oproti statu quo NDC CAT
Vlajka země či území: Saúdská Arábie Saúdská Arábie 1,57 % 2060 −278 Mt CO2eq oproti statu quo; odpovídá −19% až +24% změně emisí oproti r. 2019 NDC CAT
Vlajka země či území: Kanada Kanada 1,67 % 2050 −40 % až −45 % ročních emisí oproti r. 2005 NDC CATProhlášení
Vlajka země či území: Mexiko Mexiko 1,33 % −22 % ročních emisí oproti statu quo −50 % ročních emisí v r. 2050 oproti r. 2000 NDC CAT
Vlajka země či území: Brazílie Brazílie 1,27 % 2050 −43 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce) Podmíněný cíl: net-zero 2050 a konec nelegální těžby dřeva 2030 NDC CATReuters
Vlajka země či území: Jihoafrická republika Jihoafrická republika 1,22 % 2050 350 až 420 Mt CO2eq ročně v r. 2030; odpovídá přibližně −23% až −0,1% změně emisí oproti r. 2019 NDC CAT
Vlajka země či území: Turecko Turecko 1,12 % 2053 −21 % ročních emisí oproti statu quo NDC CAT
Vlajka země či území: Austrálie Austrálie 1,08 % 2050 −26 % až −28 % ročních emisí oproti r. 2005 NDC CATReuters
Vlajka země či území: Velká Británie Velká Británie 1,0 % 2050 −78 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) NDC CATProhlášení
Ostatní země s emisními závazky 8,76 %
  1. Zdrojem dat o emisích je databáze EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisní databáze pro globální výzkum atmosféry) provozovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí. ↩︎

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: