Rešerše: Emisní závazky států

Evropská unie a 191 dalších signatářů Pařížské dohody prezentovalo svoje národní závazky s cílem snížit emise skleníkových plynů na svém území. Některé země nad rámec těchto národních závazků, zpravidla cílících na rok 2030, deklarovaly i dlouhodobější závazky – nejčastěji tzv. net-zero emise v roce 2050. Indonésie a Austrálie svůj dlouhodobý cíl zatím zvažují.

Rešerše zahrnuje Evropskou unii a všechny ostatní země s podílem na světových emisích skleníkových plynů nad 1 % v roce 2016. V odkazech naleznete kromě národních závazků (Nationally Determined Contributions, NDC) i národní profily na webu Climate Action Tracker (CAT) a další zdroje informací. Závazky se průběžně mění, pro přehlednost jsme proto doplnili ke každému zdroji také datum poslední aktualizace, které se zobrazí při najetí myší na tlačítko zdroje.

Vlajka země či území: Čína Čína

23,46 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2060

Závazek do roku 2030: −60 % až −65 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005, zastropovat roční produkci CO2 na 10,3 Gt

Vlajka země či území: USA USA

11,81 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Indie Indie

6,56 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: −33 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005

Ostatní závazky: Nikdy nepřekročit průměr emisí na osobu vyspělých zemí

Vlajka země či území: EU 27 EU 27

6,40 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −55 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Velká Británie<br/>(součást EU-28) Velká Británie
(součást EU-28)

0,94 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −78 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Ruská federace Ruská federace

4,84 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: −30 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Indonésie Indonésie

4,52 % světových emisí SP

Net-zero v roce (2070)

Závazek do roku 2030: −29 % ročních emisí oproti statu quo, konec nelegální těžby dřeva

Vlajka země či území: Brazílie Brazílie

2,80 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2060

Závazek do roku 2030: −43 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce)

Ostatní závazky: Podmíněný cíl: net-zero 2050 a konec nelegální těžby dřeva 2030

Vlajka země či území: Japonsko Japonsko

2,55 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −26 % ročních emisí oproti r. 2013 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Irán Irán

1,76 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: Neratifikováno; −4 % ročních emisí oproti statu quo

Vlajka země či území: Kanada Kanada

1,58 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −30 % ročních emisí oproti r. 2005

Vlajka země či území: Mexiko Mexiko

1,39 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: −22 % ročních emisí oproti statu quo

Ostatní závazky: −50 % ročních emisí v r. 2050 oproti r. 2000

Vlajka země či území: Saúdská Arábie Saúdská Arábie

1,34 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: −130 Mt CO2eq oproti statu quo; odpovídá 62% až 108% zvýšení emisí oproti r. 2010

Vlajka země či území: Jižní Korea Jižní Korea

1,33 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −24,4 % ročních emisí oproti r. 2017

Vlajka země či území: Austrálie Austrálie

1,05 % světových emisí SP

Net-zero v roce (2050)

Závazek do roku 2030: −26 % až −28 % ročních emisí oproti r. 2005

Vlajka země či území: JAR JAR

1,01 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: +18 % až −24 % ročních emisí oproti r. 2014

Ostatní závazky: −18 % až −59 % ročních emisí v r. 2050 oproti r. 2014

Vlajka země či území: Zambie Zambie

1,00 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: −25 % ročních emisí oproti r. 2010 při současné míře mezinárodní podpory

NDC

Ostatní země

25,66 % světových emisí SP

Stát či uskupení Podíl na světových emisích Net-zero Závazek 2030 Ostatní závazky Odkazy
Vlajka země či území: Čína Čína 23,46 % 2060 −60 % až −65 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005, zastropovat roční produkci CO2 na 10,3 Gt NDC CATReuters
Vlajka země či území: USA USA 11,81 % 2050 −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Indie Indie 6,56 % −33 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005 Nikdy nepřekročit průměr emisí na osobu vyspělých zemí NDC CAT
Vlajka země či území: EU 27 EU 27 6,40 % 2050 −55 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Velká Británie<br/>(součást EU-28) Velká Británie
(součást EU-28)
0,94 % 2050 −78 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) NDC CATprohlášení
Vlajka země či území: Ruská federace Ruská federace 4,84 % −30 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Indonésie Indonésie 4,52 % (2070) −29 % ročních emisí oproti statu quo, konec nelegální těžby dřeva NDC CAT
Vlajka země či území: Brazílie Brazílie 2,80 % 2060 −43 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce) Podmíněný cíl: net-zero 2050 a konec nelegální těžby dřeva 2030 NDC CATReuters
Vlajka země či území: Japonsko Japonsko 2,55 % 2050 −26 % ročních emisí oproti r. 2013 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Irán Irán 1,76 % Neratifikováno; −4 % ročních emisí oproti statu quo INDCGEA
Vlajka země či území: Kanada Kanada 1,58 % 2050 −30 % ročních emisí oproti r. 2005 NDC CATprohlášení
Vlajka země či území: Mexiko Mexiko 1,39 % −22 % ročních emisí oproti statu quo −50 % ročních emisí v r. 2050 oproti r. 2000 NDC CAT
Vlajka země či území: Saúdská Arábie Saúdská Arábie 1,34 % −130 Mt CO2eq oproti statu quo; odpovídá 62% až 108% zvýšení emisí oproti r. 2010 NDC CAT
Vlajka země či území: Jižní Korea Jižní Korea 1,33 % 2050 −24,4 % ročních emisí oproti r. 2017 NDC CAT
Vlajka země či území: Austrálie Austrálie 1,05 % (2050) −26 % až −28 % ročních emisí oproti r. 2005 NDC CAT
Vlajka země či území: JAR JAR 1,01 % +18 % až −24 % ročních emisí oproti r. 2014 −18 % až −59 % ročních emisí v r. 2050 oproti r. 2014 NDC CAT
Vlajka země či území: Zambie Zambie 1,00 % −25 % ročních emisí oproti r. 2010 při současné míře mezinárodní podpory NDC
Ostatní země 25,66 %

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: