Rešerše: Emisní závazky států

Evropská unie a dalších 194 signatářů Pařížské dohody prezentovalo svoje národní závazky s cílem snížit emise skleníkových plynů na svém území. Většina zemí nad rámec těchto národních závazků, zpravidla cílících na rok 2030, deklarovala i dlouhodobější závazky – nejčastěji tzv. net-zero emise v roce 2050. Mezi státy, které termín klimatické neutrality (net-zero emise) zatím neohlásily, patří Írán a Mexiko.

Rešerše zahrnuje Evropskou unii a všechny ostatní země s podílem na světových emisích CO2 nad 1 % v roce 2018.1 Net-zero závazky v některých případech znamenají uhlíkovou neutralitu (zahrnující emise CO2), v některých pak klimatickou neutralitu (zahrnující emise všech skleníkových plynů). V odkazech naleznete kromě národních závazků (Nationally Determined Contributions, NDCs) i národní profily na webu Climate Action Tracker (CAT) a další zdroje informací. Závazky se průběžně mění, pro přehlednost jsme proto doplnili ke každému zdroji také datum poslední aktualizace, které se zobrazí při najetí myší na tlačítko zdroje.

Vlajka země či území: Čína Čína

29,95 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2060

Závazek do roku 2030: −65 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005

Vlajka země či území: USA USA

13,69 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: EU 27 EU 27

8,15 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −55 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Indie Indie

6,67 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2070

Závazek do roku 2030: −45 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005

Ostatní závazky: 50 % elektřiny z nefosilních zdrojů do roku 2030

Vlajka země či území: Rusko Rusko

4,75 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2060

Závazek do roku 2030: −30 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Japonsko Japonsko

3,12 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −46 % ročních emisí oproti r. 2013 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Jižní Korea Jižní Korea

1,81 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −40 % ročních emisí oproti r. 2018

Vlajka země či území: Írán Írán

1,76 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: Neratifikováno; −4 % ročních emisí oproti statu quo

Vlajka země či území: Indonésie Indonésie

1,61 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2060

Závazek do roku 2030: −31,89 % ročních emisí oproti statu quo, konec nelegální těžby dřeva

Podmíněný cíl : −43,20 % ročních emisí oproti statu quo

Vlajka země či území: Saúdská Arábie Saúdská Arábie

1,57 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2060

Závazek do roku 2030: −278 Mt CO2eq oproti statu quo; odpovídá −19% až +24% změně emisí oproti r. 2019

Vlajka země či území: Kanada Kanada

1,67 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −40 % až −45 % ročních emisí oproti r. 2005

Vlajka země či území: Mexiko Mexiko

1,33 % světových emisí SP

Závazek do roku 2030: −35 % ročních emisí oproti statu quo

Podmíněný cíl : −40 % ročních emisí oproti statu quo

Vlajka země či území: Brazílie Brazílie

1,27 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce)

Vlajka země či území: Jihoafrická republika Jihoafrická republika

1,22 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: 350 až 420 Mt CO2eq ročně v r. 2030; odpovídá přibližně −18% až −31% změně emisí oproti r. 2010

Vlajka země či území: Turecko Turecko

1,12 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2053

Závazek do roku 2030: −41 % ročních emisí oproti 2012

Vlajka země či území: Austrálie Austrálie

1,08 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −43 % ročních emisí oproti r. 2005

Vlajka země či území: Velká Británie Velká Británie

1,0 % světových emisí SP

Net-zero v roce 2050

Závazek do roku 2030: −68 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce)

Ostatní země s emisními závazky

8,76 % světových emisí SP

Stát či uskupení Podíl na světových emisích Net-zero Závazek 2030 Ostatní závazky Odkazy
Vlajka země či území: Čína Čína 29,95 % 2060 −65 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005 NDC CAT
Vlajka země či území: USA USA 13,69 % 2050 −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: EU 27 EU 27 8,15 % 2050 −55 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Indie Indie 6,67 % 2070 −45 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005 50 % elektřiny z nefosilních zdrojů do roku 2030 NDC CAT
Vlajka země či území: Rusko Rusko 4,75 % 2060 −30 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Japonsko Japonsko 3,12 % 2050 −46 % ročních emisí oproti r. 2013 (vrchol produkce) NDC CAT
Vlajka země či území: Jižní Korea Jižní Korea 1,81 % 2050 −40 % ročních emisí oproti r. 2018 NDC CAT
Vlajka země či území: Írán Írán 1,76 % Neratifikováno; −4 % ročních emisí oproti statu quo CATINDCGEA
Vlajka země či území: Indonésie Indonésie 1,61 % 2060 −31,89 % ročních emisí oproti statu quo, konec nelegální těžby dřeva Podmíněný cíl : −43,20 % ročních emisí oproti statu quo NDC CAT
Vlajka země či území: Saúdská Arábie Saúdská Arábie 1,57 % 2060 −278 Mt CO2eq oproti statu quo; odpovídá −19% až +24% změně emisí oproti r. 2019 NDC CAT
Vlajka země či území: Kanada Kanada 1,67 % 2050 −40 % až −45 % ročních emisí oproti r. 2005 NDC CATProhlášení
Vlajka země či území: Mexiko Mexiko 1,33 % −35 % ročních emisí oproti statu quo Podmíněný cíl : −40 % ročních emisí oproti statu quo NDC CAT
Vlajka země či území: Brazílie Brazílie 1,27 % 2050 −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce) NDC CATReuters
Vlajka země či území: Jihoafrická republika Jihoafrická republika 1,22 % 2050 350 až 420 Mt CO2eq ročně v r. 2030; odpovídá přibližně −18% až −31% změně emisí oproti r. 2010 NDC CAT
Vlajka země či území: Turecko Turecko 1,12 % 2053 −41 % ročních emisí oproti 2012 NDC CAT
Vlajka země či území: Austrálie Austrálie 1,08 % 2050 −43 % ročních emisí oproti r. 2005 NDC CAT
Vlajka země či území: Velká Británie Velká Británie 1,0 % 2050 −68 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) NDC CAT
Ostatní země s emisními závazky 8,76 %

Poznámky

  1. Zdrojem dat o emisích je databáze EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisní databáze pro globální výzkum atmosféry) provozovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí. ↩︎