Rešerše: Klimatické zákony států EU

Už šestnáct států Evropské unie přijalo svůj vlastní klimatický zákon. Každý z nich v něm představuje své ambice na snižování emisí skleníkových plynů a cesty k nízkoemisní budoucnosti – míra detailu se ovšem v různých zemích dost liší. Zasazení klimatických závazků do zákona je důležité v tom, že aktéři ve veřejné i soukromé sféře mají větší zodpovědnost za jejich plnění a zároveň se tyto závazky stávají odolnějšími vůči změnám politické nebo ekonomické situace v zemi. Česko zatím svůj klimatický zákon nemá.

Evropská unie přijala vlastní klimatický zákon v roce 2021. Zavázala se v něm dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050 a do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. Tento zákon je však závazný pouze pro Unii jako celek – pro jednotlivé členské státy nestanovuje klimatické cíle ani neupravuje trajektorii k jejich dosažení. K roku 2023 přijalo vlastní klimatický zákon 16 z 27 států Unie. Diskuze o klimatickém zákoně dále probíhá na Slovensku a ve Slovinsku. V ostatních státech se toto téma buď ve větší míře neřeší, nebo jen na mimovládní úrovni (v rámci občanské společnosti apod.)

Rešerše ukazuje, které aspekty (ne)obsahují klimatické zákony v jednotlivých státech. Zatímco některé zákony vytyčují své vlastní cíle pro snižování emisí, jiné pouze do národní legislativy převádějí závazky vyplývající z Pařížské dohody nebo existující unijní legislativy. Konkrétně pak rešerše hodnotí, zda zákon obsahuje následující prvky: cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, uhlíkové rozpočty, průběžné vytváření plánů pro transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku a reportování o pokroku (plnění těchto plánů), dále zřízení poradních orgánů nezávislých na vládě a účast veřejnosti při rozhodování o podobě klimatické politiky státu.

Hvězdičkou (*) jsou označeny cíle, které nezahrnují emise skleníkových plynů ze sektoru využití půdy a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry – LULUCF). Tyto emise bývají díky pohlcování a ukládání uhlíku v půdě a lesích často záporné. Jinými slovy: dojde-li k redukci 100 % emisí i bez započtení LULUCF, může být v daném státě více emisí z atmosféry pohlceno, než kolik jich tento stát do ovzduší vypustí. Příkladem země, která má ambici stát se nejen uhlíkově neutrální, ale dokonce uhlíkově negativní, je Finsko.

Vlajka země: Bulharsko Bulharsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:

Žádné

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Dánsko Dánsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 1990)

2025: −50 až –54 %
2030: −70 %
2050: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Finsko Finsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 1990)

2030: −60 % *
2035: klimatická neutralita
2040: −80 % *
2050: −95 % *

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Francie Francie

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 1990)

2030: −40 %
2050: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Chorvatsko Chorvatsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:

Žádné

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Irsko Irsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 2018)

2030: −51 %
2050: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Litva Litva

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:

Žádné

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Lucembursko Lucembursko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 2005)

2030: −55 % *
2050: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Maďarsko Maďarsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 1990)

2030: −40 %
2050: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Malta Malta

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:

Žádné

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Německo Německo

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 1990)

2030: −65 % *
2040: −88 % *
2045: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Nizozemsko Nizozemsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 1990)

2030: −49 %
2050: −95 %

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Portugalsko Portugalsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 2005)

2030: −55 % *
2040: −65 % *
2050: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Řecko Řecko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 1990)

2030: −55 %
2040: −80 %
2050: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Španělsko Španělsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 1990)

2030: −23 %
2050: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti
Vlajka země: Švédsko Švédsko

Cíle v redukci emisí skleníkových plynů:
(oproti roku 1990)

2030: sektorové cíle
2040: sektorové cíle
2045: klimatická neutralita

Obsah:

 • Uhlíkové rozpočty
 • Plánování
 • Reporting
 • Poradní orgán
 • Účast veřejnosti