Světové emise a závazky k uhlíkové neutralitě

Světové emise a závazky k uhlíkové neutralitě

89 % světových emisí oxidu uhličitého pochází ze států, které směřují k uhlíkové neutralitě. Těchto států je již 150. Státy, které svůj závazek k uhlíkové neutralitě zatím nepředstavily, se naproti tomu podílí na 8,1 % světových emisí. 2,9 % emisí pak připadá na mezinárodní námořní a leteckou dopravu.

Jak číst infografiku?

Co je uhlíková neutralita?

Vysvětlujeme, co přesně závazek dosáhnout v součtu nulových emisí oxidu uhličitého znamená, a v čem může být termín matoucí.

Infografika zobrazuje podíl států, které se hlásí k uhlíkové neutralitě, na světových emisích CO2 v roce 2022. Kromě odvětví využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF, Land use, land use change and forestry), jde o všechny emise CO2 včetně mezinárodní námořní a letecké dopravy. K dubnu 2024 pocházelo 89 % světových emisí ze států, které k uhlíkové neutralitě směřují, přičemž těchto států je celkem 150.

Za státy směřující k uhlíkové neutralitě považujeme ty, které mají závazky: splněné (např. Bhútán), ustanovené v zákoně, ustanovené ve strategickém dokumentu, ve formě deklarace/závazku, nebo ve fázi návrhu/diskuze. Kdybychom vynechali státy, jejichž závazky jsou zatím ve fázi návrhu nebo diskuze, došlo by ke snížení pokrytých emisí o 4 p.b. na 85 % světových emisí.

Ač se některé státy hlásí ke klimatické (climate neutrality, net-zero emissions) a některé k uhlíkové neutralitě (carbon neutrality, net-zero carbon), v infografice je nerozlišujeme a pro všechny závazky používáme termín uhlíková neutralita. Zatímco první se týká všech skleníkových plynů, druhá „pouze“ CO2. To znamená, že pokud se nějaká země hlásí ke klimatické neutralitě, tento závazek v sobě zahrnuje i neutralitu uhlíkovou. Více informací o uhlíkové neutralitě obecně najdete v našem samostatném textu. Pro udržení oteplení planety pod 1,5 °C je potřeba dosáhnout uhlíkové neutrality kolem roku 2050 celosvětově. Závazky směřující k pozdějším termínům jsou pro naplnění tohoto cíle nedostatečné.

Podrobněji k jednotlivým státům

Ze států, které tvoří větší než 1% podíl na světových emisích, se k uhlíkové neutralitě nepřihlásily pouze Írán a Mexiko. Pěti největšími emitenty jsou následující státy/uskupení, které se dohromady podílí na 65,8 % světových emisí CO2:

  1. Čína: 32,9% podíl na světových emisích CO2, termín uhlíkové neutrality je rok 2060,
  2. USA: 12,6% podíl, rok 2050,
  3. EU-27, 8,2% podíl, rok 2050
  4. Indie, 7% podíl, rok 2070,
  5. Rusko, 5% podíl, rok 2060.

Závazky ostatních států shrnujeme v rešerši Emisní závazky států.

Zdroje

  • Zdrojem termínů uhlíkové neutrality je projekt Net Zero Tracker.
  • Zdrojem dat o emisích je databáze EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisní databáze pro globální výzkum atmosféry) provozovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí.