Aktéři klimatických jednání

Aktéři klimatických jednání

Přehled aktérů mezinárodních klimatických jednání na základě dat o emisích skleníkových plynů, HDP, spotřebě elektřiny a velikosti populace ukazuje, že jednotliví aktéři vstupují do těchto jednání s různými výchozími podmínkami. Ty pak ovlivňují jejich vyjednávací pozici.

Tato infografika přináší přehled státních aktérů mezinárodních klimatických jednání, zejména v souvislosti s COP.

Jak číst tuto infografiku?

Tato infografika srovnává státní aktéry mezinárodních klimatických jednání podle emisí v jednotkách CO2eq na osobu, HDP na osobu v amerických dolarech podle parity kupní síly a spotřeby elektřiny na osobu v megawatthodinách, přičemž jednotliví aktéři jsou řazeni podle prvního z ukazatelů, tedy emisí na osobu. Tyto hodnoty jsou zároveň uvedeny v kontextu podílu na světovém celku. Například emise jsou vyjádřeny jak pro daný celek na osobu, tak jako podíl na celosvětových emisích.

Hlavní sdělení

  • Zobrazené indikátory poukazují na nerovné charakteristiky jednotlivých aktérů, které znamenají různé vstupní podmínky pro vyjednávání na mezinárodním poli.
  • Státy zastupující velký podíl světové populace, jako je Indie nebo státy Afriky, produkují přibližně devětkrát méně emisí v jednotkách CO2eq na osobu (přibližně 2,5 tuny) než nejbohatší ekonomika světa, USA (téměř 19 tun). Podobně to platí pro spotřebu elektřiny na osobu, kdy je rozdíl více než dvanáctinásobný – méně než 1 megawatthodina (MWh) na osobu versus 12,7.
  • Ačkoliv v absolutních číslech je Čína největším světovým emitentem, v přepočtu emisí na osobu dosahuje nižších hodnot než Česko (9,6 vs 12 tun).
  • U zobrazených aktérů lze pozorovat souvislost mezi výší HDP na osobu a spotřebou elektřiny, tedy čím vyšší HDP, tím vyšší spotřeba elektřiny. Tento vztah pak částečně funguje i s emisemi na osobu, zejména u průmyslově založených ekonomik.

Pro přehlednost v infografice nezobrazujeme mj. státy střední a jižní Ameriky, státy jihovýchodní Asie, Kanadu a Austrálii.

Zdroje

  1. Zdrojem dat o emisích je databáze EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisní databáze pro globální výzkum atmosféry) provozovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).
  2. Zdrojem ekonomických a populačních dat je Světová banka. HDP na osobu je přepočteno podle parity kupní síly, aby nedocházelo ke zkreslení způsobenému odlišnými cenami produktů v různých zemích. Hodnoty HDP jsou založené na indikátoru „GDP, PPP (constant 2017 international $)“ Světové banky, který vyjadřuje HDP za rok 2020 přepočtený na ceny roku 2017 (toto očištění o inflaci umožňuje také srovnávání hodnot HDP v čase).
  3. Zdrojem dat o spotřebě elektřiny je think tank Ember.