Výroba elektřiny na osobu ve světových regionech

Výroba elektřiny na osobu ve světových regionech

Vývoj vyrobené elektřiny ve světě v přepočtu na osobu podle jednotlivých zdrojů v letech 2000–2019, včetně údajů pro hlavní světové regiony. Hodnoty jsou uváděné v kWh na osobu za rok.

Jak číst tento graf

 • Graf znázorňuje celosvětový vývoj vyrobené elektřiny na osobu podle jednotlivých zdrojů v letech 2000–2019 a také srovnání s vybranými světovými regiony. Hodnoty jsou uváděné v kWh vyrobené elektřiny na osobu za rok.
 • Všechny grafy mají shodnou vertikální osu, proto u regionů s velmi nízkou průměrnou spotřebou na osobu zabírá vyplněná část jen velmi malý prostor grafu.
 • Srovnání na osobu však nezohledňuje odlišnou velikost jednotlivých regionů, proto pravý sloupec doplňuje podíl regionů na celkové globální výrobě elektřiny v roce 2019. Porovnání regionů z hlediska celkového množství vyrobené elektřiny nabízí doplňující infografika Výroba elektřiny ve světových regionech.

Komentáře ke grafu

 • Výroba elektřiny na osobu v České republice v roce 2019 byla 8 066 kWh, tedy výrazně více než průměry ve zobrazených regionech s výjimkou USA. Česká republika je zároveň velký vývozce elektřiny, proto průměrná spotřeba elektřiny na osobu byla nižší, 6 891 kWh. I tato hodnota je více než dvojnásobná oproti světovému průměru.
 • Celosvětově došlo mezi lety 2000 a 2019 k navýšení produkce elektřiny o 75 %, zároveň v tomto období došlo k nárůstu populace o 1,6 miliardy obyvatel. V přepočtu na osobu se výroba elektřiny zvýšila o 39 %, v absolutních hodnotách došlo k navýšení kapacit všech zdrojů výroby elektřiny s výjimkou jaderných. Podíl uhlí na výrobě elektřiny mírně klesl (z 37,9 % na 35,2 %), podíl jádra klesl ještě výrazněji (z 16,9 % na 10,5 %), naopak došlo ke zvýšení podílů zemního plynu (z 18,2 % na 23,5 %) a obnovitelných zdrojů (z 19,5 % na 27,3 %, především díky rozvoji větrných a solárních elektráren).
 • Z grafu jsou také patrné trendy jednotlivých regionů:
  • V Evropské unii se spotřeba elektřiny na osobu prakticky nemění, dochází však k výraznému nahrazování uhlí ve výrobě elektřiny obnovitelnými zdroji.
  • Spotřeba elektřiny na osobu v USA mírně klesla, stále je však mnohonásobně vyšší než světový průměr. Od roku 2007 dochází k poklesu podílu uhlí ve výrobě elektřiny, které je však nahrazováno především zemním plynem, částečně také obnovitelnými zdroji.
  • V Číně se spotřeba elektřiny na osobu zvýšila mezi lety 2000 a 2019 pětinásobně, průměrná spotřeba je již na 82 % průměrné spotřeby obyvatele Evropské unie. Došlo k navyšování kapacit všech zdrojů výroby elektřiny, přesto uhlí je v Číně stále dominujícím zdrojem s 62% podílem. V přepočtu na osobu Čína vyrobila z uhlí 3 180 kWh v roce 2019, což je nejvíce ze zobrazených regionů. Pro srovnání Česká republika ve stejném roce vyrobila z uhlí 3 439 kWh na osobu.
  • V Indii došlo k více než dvojnásobnému nárůstu výroby elektřiny na osobu v daném období, přesto je však méně než třetinová ve srovnání s celosvětovým průměrem. Uhlí je stále dominantním zdrojem při výrobě elektřiny se 72% podílem, zároveň dochází i k pozvolnému rozvoji ostatních zdrojů.
  • Ostatní státy světa představují velice různorodou skupinu, kde výroba elektřiny na osobu některých států převyšuje USA (například v Kanadě nebo v ropných státech blízkého východu), zároveň v mnoha jiných státech je nižší než v Indii (zpravidla v afrických a některých asijských státech).
 • Graf zobrazuje elektřinu vyrobenou v jednotlivých regionech, nikoli skutečně spotřebovanou. Například v případě České republiky tvoří čistý export téměř 15 % vyrobené elektřiny. U velkých regionů v grafu je však dovoz a vývoz prakticky zanedbatelný, u všech regionů je nižší než 1 %.
 • Elektřina představuje pouze část z celkové spotřeby energií, například většina energie spotřebovaná na dopravu či vytápění není v grafu zahrnuta (neboť se jedná o přímé spalování fosilních paliv, nikoli o elektřinu).
 • Do grafu nejsou zahrnuté některé další obnovitelné zdroje s marginálním podílem na výrobě (například geotermální energie), celosvětově se jedná o 0,4 % produkce elektřiny.

Zdroj dat

 • Infografika je založená na datech o výrobě a spotřebě elektřiny od organizace Ember (dříve nazývaný Sandbag). Jedná se o nezávislý klimatický think-tank, zaměřený na podporu přechodu od uhlí k čistým zdrojům elektřiny.
 • Ember vychází především z dat Eurostatu pro Evropskou unii, z národních databází pro USA, Čínu, Indii a další větší státy a z mezinárodní datové sekce amerického ministerstva energetiky pro ostatní státy světa.
 • Think-tank Ember kromě datových sad publikuje také každý rok souhrnné zprávy o výrobě elektřiny v Evropské uniina celém světě.
 • Data o populaci jsou převzata od Organizace spojených národů.

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: