Tropické a ledové dny v Praze-Ruzyni

Tropické a ledové dny v Praze-Ruzyni

Jako ukazatel změny klimatu v ČR může sloužit i nárůst počtu tropických a pokles počtu ledových dní. Zatímco dříve bylo v Praze mnohem více dní s teplotou pod 0 °C než s teplotou nad 30 °C, v posledních letech jsou tyto počty srovnatelné.

Jak číst tento graf?

  • Graf zobrazuje vývoj počtu ledových (modré body) a tropických dní (červené body) v Praze-Ruzyni v letech 1961–2020, jejich klouzavý průměr přes 5 let a trendové křivky. Jako ledové se označují dny, jejichž maximální teplota byla nižší než 0 °C. Za tropické jsou považovány ty, jejichž maximální teplota překročila 30 °C.
  • V grafu je vidět, že počty ledových i tropických dní každoročně kolísají, i přesto je však patrný trend, který je pro ledové dny klesající a pro tropické rostoucí. V průměru za posledních 6 dekád přibylo v Praze každou dekádu 1,1 tropického dne a ubylo 2,4 ledového dne. Z grafu je však patrné, že trend je v poslední dekádě rychlejší.

Zajímavosti a komentáře ke grafu

  • Nejvyšší počet ledových dní ve sledovaném období zaznamenal rok 1963, kdy jich bylo celkem 70. V 82 dnech téhož roku byl v Praze-Ruzyni naměřen sníh. Naopak nejméně ledových dní (2) bylo v roce 1974, v roce 2015 byly 3. V roce 2015 prodělala Praha-Ruzyně co do počtu tropických dní nejteplejší léto ve sledovaném období, kdy v celkem 24 dnech maximální teplota překročila 30 °C. Pro doplnění, v roce 2015 bylo 53 „letních dní“ s maximální teplotou přes 25 °C.
  • Počty tropických a ledových dní závisí samozřejmě na lokálních klimatických podmínkách měřicí stanice – nadmořská výška, přítomnost tepelného ostrova města apod. Na Lysé hoře nebyly zatím zaznamenány žádné tropické dny ani noci, ale není se čemu divit – meteostanice na Lysé hoře je ve výšce 1322 m n. m. Proto je důležité uvést, že data vychází z teplot naměřených stanicí Praha-Ruzyně, která leží 364 m n. m. (50°06‘01‘‘ s. š., 014°15‘20‘‘ v. d.), na okraji Prahy, 11 km západně od středu města. Slabé ovlivnění tepelným ostrovem města je zřetelné – zatímco Praha-Ruzyně neměla v roce 2015 žádnou tropickou noc (tedy noc, kdy teplota neklesne pod 20°C), meteostanice Praha-Libuš zaznamenala takových nocí ve stejném roce 9.
  • Další informace nejen o ledových a tropických dnech lze najít na portálu KlimatickáZměna.cz, který obsahuje interaktivní mapu ČR s možností měnit vrstvy, časové období (včetně predikcí) a emisní scénář.

Poznámky k datům a metodice

  • Zdrojem dat jsou historická denní data ČHMÚ, která obsahují údaje o průměrné, maximální a minimální teplotě, rychlosti větru, tlaku vzduchu, vlhkosti vzduchu, úhrnu srážek, celkové výšce sněhu a slunečním svitu pro 11 stanic na území ČR. Aktualizace datových souborů probíhá jednou za rok.
  • Pro potřeby grafu výše byly na základě denních dat o maximální teplotě vypočteny sumy tropických a ledových dní pro jednotlivé kalendářní roky. Počty ledových dní během každé zimy byly tím pádem rozděleny do dvou datových bodů.
  • Datové podklady pro graf byly zpracovány v únoru 2021.