Jaký vliv má klimatická změna na extrémy počasí

Jaký vliv má klimatická změna na extrémy počasí

V důsledku změny klimatu jsou extrémní meteorologické události v mnoha oblastech světa stále častější a intenzivnější. Pravděpodobnost výskytu však nestoupá u všech extrémů stejně a navíc se v některých částech světa změny projevují více než jinde.

Další materiály o vlivu klimatu na extrémy počasí

Pro hlubší porozumění doporučujeme „Kompas pro novináře – extrémy počasí a klimatická změna. Jak o nich mluvit a psát“ a texty českých vědců k situaci v Česku.

Extrémní meteorologické události, jako jsou vlny veder, silné přívalové deště, tornáda, bouře či období sucha, mají často významné dopady na společnost: znamenají ztrátu úrody či zemědělské půdy, zničení majetku, vážné narušení ekonomiky, ztráty na životech apod. Když k něčemu takovému dojde, veřejnost se zpravidla začne ptát po příčinách. A stále častěji se objevuje otázka: „Byla tato událost způsobena změnou klimatu?“.

Tato infografika je stručným shrnutím publikace „Kompas pro novináře – extrémy počasí a klimatická změna. Jak o nich mluvit a psát“, jejímiž autory jsou Ben Clarke a Friederike Otto.1 Kompas se věnuje jednotlivým typům extrémního počasí, vysvětluje jejich souvislost s klimatickou změnou a popisuje míru jistoty, s níž je možné se o této souvislosti vyjadřovat. Přibližuje také metodu atribuce, kterou vědci pro tyto účely používají, a přináší důležité poznámky a souvislosti – na co je důležité při komunikaci o vlivu klimatické změny na extrémní počasí nezapomínat.

Český kontext ke Kompasu pro novináře dodává samostatný text, jehož autory jsou čeští odborníci na jednotlivé extrémní jevy.

Poznámky

  1. Překlad publikace vytvořil za podpory České asociace pojišťoven tým Fakt o klimatu. ↩︎