Tropické a ledové dny v Brně-Tuřanech

Tropické a ledové dny v Brně-Tuřanech

Jako ukazatel změny klimatu v ČR může sloužit i nárůst počtu tropických a pokles počtu ledových dní. V Brně je za posledních několik let více dní s teplotou nad 30 °C než s teplotou pod 0 °C.

Ke stažení

Líbí se vám naše infografika? Stáhněte si ji a používejte dál! (Který formát vybrat?)


Podkladová data

Chcete vidět konkrétní čísla? Tato infografika je postavená na námi zpracovaném datasetu.

Náš dataset

Sdílení a licence

Všechny naše infografiky jsou k dispozici pro další použití pod licencí CC BY 4.0.

Data, licence a sdílení

Podívejte se na podkladová data nebo infografiku sdílejte. Všechny naše infografiky jsou k dispozici pod licencí CC BY 4.0. Přečtěte si, jak je správně používat a citovat.


Data

Chcete vidět konkrétní čísla? Tato infografika je postavená na námi zpracovaném datasetu.

Náš dataset

Sdílení

Jak číst tento graf?

  • Graf zobrazuje vývoj počtu ledových (modré body) a tropických dní (červené body) v Brně-Tuřanech v letech 1961–2019, jejich klouzavý průměr přes 5 let a trendové křivky. Jako ledové se označují dny, jejichž maximální teplota byla nižší než 0 °C. Za tropické jsou považovány ty, jejichž maximální teplota překročila 30 °C.
  • V grafu je vidět, že počty ledových i tropických dní každoročně kolísají, i přesto je však patrný trend, který je pro ledové dny klesající a pro tropické rostoucí. V průměru za posledních 6 dekád přibyde v Brně každou dekádu 2,7 tropického dne a ubyde 2,1 ledového dne. Z grafu je však patrné, že trend je v poslední dekádě rychlejší.

Zajímavosti a komentáře ke grafu

  • Nejvyšší počet ledových dní ve sledovaném období zaznamenal rok 1963, kdy jich bylo celkem 70. Zároveň v 81 dnech téhož roku byla v Brně-Tuřanech sněhová pokrývka. Naopak nejméně ledových dní (7) bylo v roce 2015. Ve stejném roce zažilo Brno-Tuřany co do počtu tropických dní nejteplejší léto ve sledovaném období, kdy v celkem 37 dnech maximální teplota překročila 30 °C. Pro doplnění, v roce 2015 bylo 63 „letních dní“ s maximální teplotou přes 25 °C a 12 „tropických nocí“ s teplotou, která neklesla pod 20 °C. Počtem tropických nocí byl ve sledovaném období rok 2015 také rekordní.
  • Počty tropických a ledových dní závisí samozřejmě na lokálních klimatických podmínkách měřicí stanice – nadmořská výška, přítomnost tepelného ostrova města apod. Na Lysé hoře nebyly zatím zaznamenány žádné tropické dny ani noci, ale není se čemu divit – meteostanice na Lysé hoře je ve výšce 1322 m n. m. Proto je důležité uvést, že data vychází z teplot naměřených stanicí Brno-Tuřany, která leží 241 m n. m. (49°09‘11‘‘ s. š., 016°41‘20‘‘ v. d.), na letišti 7,5 km jihovýchodně od středu města. Lze tak očekávat slabší ovlivnění tepelným ostrovem města než v centru.
  • Další informace nejen o ledových a tropických dnech lze najít na portálu KlimatickáZměna.cz, který obsahuje interaktivní mapu ČR s možností měnit vrstvy, časové období (včetně predikcí) a emisní scénář.

Poznámky k datům a metodice

  • Zdrojem dat jsou historická denní data ČHMÚ, která obsahují údaje o průměrné, maximální a minimální teplotě, rychlosti větru, tlaku vzduchu, vlhkosti vzduchu, úhrnu srážek, celkové výšce sněhu a slunečním svitu pro 11 stanic na území ČR. Aktualizace datových souborů probíhá jednou za rok.
  • Pro potřeby grafu výše byly na základě denních dat o maximální teplotě vypočteny sumy tropických a ledových dní pro jednotlivé kalendářní roky. Počty ledových dní během každé zimy byly tím pádem rozděleny do dvou datových bodů.
  • Datové podklady pro graf byly zpracovány v březnu 2020.