Emise skleníkových plynů EU

Emise skleníkových plynů EU

Poměrové srovnání ročních emisí 28 členských států EU a přepočet na obyvatele

Data, licence a sdílení

Podívejte se na podkladová data nebo infografiku sdílejte. Všechny naše infografiky jsou k dispozici pod licencí CC BY 4.0.

Ke stažení

Líbí se vám naše infografika? Stáhněte si ji a používejte dál!


Podkladová data

Chcete vidět konkrétní čísla? Stáhněte si náš zpracovaný dataset, nebo ten původní, ze kterého vycházíme.

Naše zpracovaná data Zdrojová data Eurostat

Sdílení a licence

Všechny naše infografiky jsou k dispozici pro další použití pod licencí CC BY 4.0.

Jak číst tento graf?

 • Všechny hodnoty emisí uvádíme v jednotkách CO2eq .
 • V levé části jsou celkové roční emise členských států EU za rok 2016 v mil. tun CO2eq, vč. procentuálního zastoupení. Plocha zabraná konkrétním státem odpovídá poměru vůči celku.
 • Největší státy EU (jak z hlediska počtu obyvatel, tak z hlediska HDP) mají v absolutních číslech nejvyšší emise:
  • Německo se svými cca 83 mil. obyvateli 935,8 mil. t CO2eq
  • Francie se svými cca 67 mil. obyvateli 475,4 mil. t CO2eq
  • Velká Británie se svými cca 66 mil. obyvateli 516,8 mil. t CO2eq
  • Itálie se svými cca 60 mil. obyvateli 438,2 mil. t CO2eq
  • Česká Republika se svými cca 10,5 mil. obyvateli 131,3 mil. t CO2eq
 • Nicméně, v přepočtu na obyvatele je Česká republika 4. největším emitentem EU, má 2x vyšší emise na obyvatele než srovnatelně velké Švédsko (cca 10 mil. obyvatel)

Zajímavosti a komentáře k ročním emisím na obyvatele

Poznámky k datům o emisích

 • Data o emisích poskytují Eurostatu jednotlivé země EU – tedy data za Českou republiku reportovala přímo Česká republika.
 • Data za rok 2016 jsme vybrali proto, že pro daný rok máme i data ze systému emisních povolenek a můžeme tedy kombinovat data za stejný rok.
 • Údaje odpovídají emisím vyprodukovaným v dané zemi, avšak vzhledem k vývozu a dovozu zboží nemusejí odpovídat emisím vzniklých ze spotřeby v dané zemi. ČR například do dalších zemí EU vyváží elektřinu, ocel, automobily apod a dováží zboží z jiných zemí EU nebo z Číny.
 • V rámci této infografiky jsou v údajích o emisích zahrnuty emise z letecké dopravy.
 • V grafu jsou zobrazeny antropogenní emise CO2 a N2O, CH4, HFC, PFC, SF6, NF3 vyjádřené jako CO2eq .

Související infografiky

Zaujala vás tato infografika? Zde je přehled souvisejících infografik: