Emise skleníkových plynů států EU

Emise skleníkových plynů států EU

Poměrové srovnání ročních emisí 28 členských států EU a přepočet na obyvatele.

Jak číst tento graf?

 • Všechny hodnoty emisí uvádíme v jednotkách CO2eq.
 • V levé části jsou celkové roční emise členských států EU za rok 2016 v mil. tun CO2eq, vč. procentuálního zastoupení. Plocha zabraná konkrétním státem odpovídá poměru vůči celku.
 • Největší státy EU (jak z hlediska počtu obyvatel, tak z hlediska HDP) mají v absolutních číslech nejvyšší emise:
  • Německo se svými cca 83 mil. obyvateli 935,8 mil. t CO2eq
  • Francie se svými cca 67 mil. obyvateli 475,4 mil. t CO2eq
  • Velká Británie se svými cca 66 mil. obyvateli 516,8 mil. t CO2eq
  • Itálie se svými cca 60 mil. obyvateli 438,2 mil. t CO2eq
 • Česká republika jako stát s cca 10,5 mil. obyvateli a emisemi 131,3 mil. t CO2eq je v přepočtu na obyvatele 4. největším emitentem EU a má 2× vyšší emise na obyvatele než srovnatelně velké Švédsko (cca 10 mil. obyvatel)
 • Infografika Emise skleníkových plynů světa ukazuje stejné údaje pro jednotlivé světové regiony.

Zajímavosti a komentáře k ročním emisím na obyvatele

 • Lucembursko, které je v přepočtu na obyvatele na prvním místě, má dle platformy Votum Klima tak vysoké emise kvůli nafto-benzínovému turismu (5× vyšší než průměr EU)
 • Estonsko, na druhém místě, má velmi vysoký podíl špinavé energetiky (4,5× vyšší než průměr EU)
 • Irsko, na třetím místě, má velmi vysoký podíl zemědělské produkce (skoro 5× vyšší než průměr EU)
 • Česká republika, na čtvrtém místě, má velmi vysoký podíl špinavé energetiky (2× vyšší než průměr EU, zejména vlivem hnědouhelných elektráren) - viz naše související infografika.
 • Všechny zmíněné údaje najdete v našem podrobném datasetu v sekci „Emise na obyvatele podle základních kategorií“.

Poznámky k datům o emisích

 • Emisní inventura poskytovaná Eurostatem využívá formát a strukturu dat CRF (common reporting format), veškerá metodika k výpočtům a reportingu je na stránkách národního programu inventarizace emisí (NGGIP - national greenhouse gas inventory programme) a je závazná pro všechny státy UNFCCC.
 • Data o emisích poskytují Eurostatu jednotlivé země EU – tedy data za Českou republiku reportovala přímo Česká republika, konkrétně skrze Evropskou agenturu pro životní prostředí.
 • Data za rok 2016 jsme vybrali proto, že pro daný rok máme i data ze systému emisních povolenek a můžeme tedy kombinovat data za stejný rok.
 • Údaje odpovídají emisím vyprodukovaným v dané zemi, avšak vzhledem k vývozu a dovozu zboží nemusejí odpovídat emisím vzniklých ze spotřeby v dané zemi. ČR například do dalších zemí EU vyváží elektřinu, ocel, automobily apod a dováží zboží z jiných zemí EU nebo z Číny.
 • V rámci této infografiky jsou v údajích o emisích zahrnuty emise z letecké dopravy a zobrazené hodnoty odpovídají emisím vyprodukovaným z letů z letišť v dané zemi. Hodnota tedy nemusí odpovídat přesně množství emisí, které obyvatelé daného státu způsobí (typicky např. let českého člověka do New Yorku s přestupem v Amsterdamu se započítá do emisí ČR jen jako Praha-Amsterdam, zatímco emise z letu Amsterdam-New York se započtou Nizozemí). Není také započítáno, že emise vypuštěné vysoko v atmosféře mají přibližně dvojnásobný efekt.
 • V grafu jsou zobrazeny antropogenní emise CO2 a N2O, CH4, HFCs, PFCs, SF6, NF3 vyjádřené jako CO2eq.

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: