Emise skleníkových plynů světa

Emise skleníkových plynů světa

Poměrové srovnání ročních emisí regionů světa a přepočet na obyvatele.

Jak číst tento graf?

 • Všechny hodnoty emisí uvádíme v jednotkách CO2eq.
 • V levé části jsou celkové roční emise světových regionů za rok 2012 v gigatunách CO2eq včetně procentuálního zastoupení (jedna gigatuna je miliarda tun). Plochy jednotlivých obdélníků odpovídají relativním emisím daného regionu. Celosvětové emise v roce 2012 byly 46 gigatun CO2eq.
 • V pravé části jsou roční emise přepočtené na jednoho obyvatele daného regionu vyjádřeny v tunách CO2eq. Levá část tedy umožňuje porovnání absolutních emisí regionů, oproti tomu pravá část ukazuje, jak k celosvětovým emisím přispívá průměrný obyvatel daného regionu.
 • Infografika Emise skleníkových plynů EU znázorňuje stejné údaje pro jednotlivé státy Evropské unie včetně České republiky.
 • Podrobnější srovnání států a regionů podle emisí na osobu ukazuje související infografika Emise světových regionů přepočtené na osobu.

Zajímavosti a komentáře ke grafu

 • Česká republika produkuje 0,14 gigatun CO2eq ročně, co odpovídá 0,3 % světových emisí na 0,15 % globální populace. Pokud by každý obyvatel Země produkoval tolik emisí jako průměrný Čech, globální emise by vzrostly na 92 gigatun CO2eq ročně, tedy na dvojnásobek současných emisí.
 • Asie produkuje více než polovinu globálních emisí, zároveň však představuje 59 % globální populace. Pokud by každý obyvatel planety produkoval stejně emisí jako průměrný Asiat, celkové emise by poklesly na 41 gigatun CO2eq ročně.
 • Z jednotlivých států má v absolutních číslech nejvyšší emise Čína. K prudkému nárůstu emisí zde došlo především mezi lety 2000 a 2011, od roku 2012 čínské emise rostou výrazně pomalejším tempem a v přepočtu na osobu jsou přibližně srovnatelné s emisemi Evropské unie. V Číně již několik let probíhají pilotní programy obchodování s emisními povolenkami a v roce 2020 se Čína chystá spustit celonárodní program pro obchodování s emisemi. V roce 2018 bylo v Číně prodáno více elektrických aut než ve všech ostatních státech dohromady.
 • V přepočtu na obyvatele má ze sledovaných regionů nejvyšší emise Austrálie a Nový Zéland - přibližně dvojnásobné v porovnání s obyvateli České republiky. Některé blízkovýchodní státy však mají ještě vyšší emise na obyvatele (například Kuvajt nebo Spojené arabské emiráty).

Poznámky k datům o emisích

 • Zdrojem dat je databáze EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisní databáze pro globální výzkum atmosféry) provozovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí.
 • Graf uvádí data za rok 2012, neboť v době přípravy podkladů pro graf (září 2019) nebyly k dispozici novější data o emisích skleníkových plynů za jednotlivé státy světa (novější data jsou dostupná pouze pro některé regiony nebo se týkají pouze emisí oxidu uhličitého a nezahrnují ostatní skleníkové plyny).
 • Údaje odpovídají emisím vyprodukovaným v daném regionu, avšak vzhledem k vývozu a dovozu zboží nemusejí odpovídat emisím vzniklých ze spotřeby v daném regionu.
 • V grafu jsou zobrazeny antropogenní emise CO2, N2O a CH4 vyjádřené jako CO2eq, nejsou zde zahrnuty některé marginální skleníkové plyny.

Související infografiky a studie

Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: