Fit for 55: přehled navrhovaných opatření

Fit for 55: přehled navrhovaných opatření

Fit for 55 je balíček legislativních návrhů Evropské komise, které mají vést k 55% snížení evropských emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Tento cíl je mezikrokem k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, ke kterému se Evropská unie právně zavázala.

Co je balíček Fit for 55?

V související infografice přibližujeme širší kontext vzniku a obsahu balíčku.

Fit for 55, balíček legislativních návrhů, který podporuje snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990, byl Evropskou komisí představen v červenci 2021. Balíček obsahuje jak návrhy upravující stávající směrnice či nařízení, tak úplně nové legislativní návrhy, přičemž se zaměřuje na oblasti, jako je obchodování s emisními povolenkami (EU ETS),1 uhlíkové vyrovnání na hranicích, energetiku a paliva či využívání půdy a lesnictví. V neposlední řadě pak přináší podpůrná opatření, jejichž cílem je učinit transformaci sociálně spravedlivější. Navrhovaná opatření by měla přinést nové příležitosti pro investice, inovace a tvorbu pracovních míst.2

Níže uvádíme přehled navrhovaných opatření včetně odkazů na původní legislativní návrhy Evropské komise:

Tržní mechanismy

Emisní povolenky

Další tržní mechanismy

Cíle a regulace

Závazky pro snižování emisí (v sektorech nezatížených tržními mechanismy)

Energetika

Energetická účinnost

Doprava

Krajina a ekosystémy

Podpůrná opatření

Pro více informací o obecném kontextu a přehledu k Fit for 55 přejděte na naši infografiku Co je Fit for 55.

Zdroje a poznámky

Na koho se dále obrátit

Uvádíme některé z expertů a expertek, kteří se balíčkem Fit for 55 zabývají:

Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku
Štěpán Vizi, Centrum pro dopravu a energetiku
Michal Hrubý, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Tomáš Trubačík, Šance pro budovy
Tomáš Jungwirth, Asociace pro mezinárodní otázky

Zdroje