Fit for 55: přehled opatření

Fit for 55: přehled opatření

Fit for 55 je balíček legislativních návrhů Evropské komise, které mají vést k 55% snížení evropských emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Tento cíl je mezikrokem k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, ke kterému se Evropská unie právně zavázala.

Co je balíček Fit for 55?

V související infografice přibližujeme širší kontext vzniku a obsahu balíčku.

Fit for 55, balíček legislativních návrhů, který podporuje snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990, byl Evropskou komisí představen v červenci 2021. Balíček obsahuje jak návrhy upravující stávající směrnice či nařízení, tak úplně nové legislativní návrhy, přičemž se zaměřuje na oblasti, jako je obchodování s emisními povolenkami (EU ETS),[^explainer-emisni-povolenky] uhlíkové vyrovnání na hranicích, energetiku a paliva či využívání půdy a lesnictví. V neposlední řadě pak přináší podpůrná opatření, jejichž cílem je učinit transformaci sociálně spravedlivější. Navrhovaná opatření by měla přinést nové příležitosti pro investice, inovace a tvorbu pracovních míst.1

Níže uvádíme přehled opatření včetně odkazů na poslední verzi legislativního aktu (někde jde o již schválenou podobu, někde o návrh, který se stále projednáváná nebo na projednání čeká):

Tržní mechanismy

Emisní povolenky

Další tržní mechanismy

Cíle a regulace

Závazky pro snižování emisí (v sektorech nezatížených tržními mechanismy)

Energetika

Energetická účinnost

Doprava

Krajina a ekosystémy

Podpůrná opatření

Pro více informací o obecném kontextu a přehledu k Fit for 55 přejděte na naši infografiku Co je Fit for 55.

Zdroje a poznámky

  1. „Fit for 55“: plnění klimatického cíle EU pro rok 2030 na cestě ke klimatické neutralitě ↩︎

  2. Následující opatření jsou součástí jedné směrnice: revize stávajícího systému EU ETS, jeho rozšíření na námořní dopravu, vznik nového systému EU ETS 2 pro silniční dopravu a budovy a posílení Modernizačního a Inovačního fondu. ↩︎ ↩︎2

  3. V listopadu 2023 došlo mezi Parlamentem, Radou EU a Komisí k prozatímní dohodě o podobě směrnice. ↩︎

  4. V listopadu 2023 došlo mezi Parlamentem, Radou EU a Komisí k prozatímní dohodě o podobě směrnice. ↩︎

  5. V prosinci 2023 došlo mezi Parlamentem, Radou EU a Komisí k prozatímní dohodě o podobě směrnice. ↩︎