Dataset: Emise skleníkových plynů ČR

Dataset: Emise skleníkových plynů ČR

Dataset obsahuje dva indikátory pro Českou republiku: emise skleníkových plynů (CO2, N2O, CH4, HFC, PFC, SF6, NF3 a přepočet na CO2eq) za rok 2021 a data ze systému emisních povolenek za rok 2021.

Podkladová data

Chcete vidět konkrétní čísla? Podívejte se na naši tabulku s daty nebo na původní zdroje.

Naše tabulka s daty

Sdílení a licence

Všechny naše datasety jsou k dispozici pro další použití pod licencí CC BY 4.0.

Původní data mají různé licence, detaily najdete v podrobném textu k datasetu.

Data, licence a sdílení

CC BY 4.0. Původní data mají různé licence, detaily najdete v podrobném textu k datasetu.

Data

Chcete vidět konkrétní čísla? Podívejte se na naši tabulku s daty nebo na původní zdroje.

Naše tabulka s daty
Sdílení

Emise skleníkových plynů za rok 2021

Zdroj
Eurostat
Popis
Dataset env_air_gge. V tabulce zobrazujeme souhrnné hodnoty všech skleníkových plynů (GHG) pro rok 2021 v milionech tun CO2eq, v jedné ose hodnoty SRC_CRF (kategorie zdroje emisí), v druhé ose hodnoty GEO (geografická oblast).
Odkaz
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ENV_AIR_GGE
Licence
CC BY 4.0 (viz informace o licenci)
Zdroj
EEA (European Environmental Agency)
Popis
Dataset demo_pjan. Agentura EEA je pověřená tato data shromažďovat od členských států EU, Eurostat tato data jen přebírá (ovšem má lepší rozhraní pro prohlížení dat).
Odkaz
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/national-emissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gas-monitoring-mechanism-15
Licence
Licence EEA (podobná CC BY) (viz informace o licenci)

Tento dataset obsahuje stejná data o emisích jako dataset Emise EU, jen je omezen na Českou republiku. Více informací o této datové sadě je na stránce datasetu Emise EU.

Data ze systému emisních povolenek za rok 2021

Zdroj
Evropská komise
Popis
Tabulka všech evropských podniků v systému ETS a jejich potvrzených emisí do roku 2021.
Odkaz
https://ec.europa.eu/clima/document/download/9bcb5ebd-47bd-49af-8c19-a24df8077cf9_en?filename=verified_emissions_2021_en.xlsx
Licence
CC BY 4.0 (viz informace o licenci)

Data pocházejí z databáze EU o obchodování s emisními povolenkami (EU Transaction Log). Konkrétně jsou založena na tabulce kompilované Evropskou komisí, která obsahuje všechny evropské podniky, které v databázi vystupují od roku 2013. Systém obchodování s emisními povolenkami EU (EU ETS, Emission Trading System) funguje na principu cap and trade, tedy Evropská komise stanoví celkový limit povolenek, tedy vyprodukovaných emisí, jednotlivé podniky mohou povolenky dražit a pak s nimi následně mezi sebou obchodovat. Limit povolenek v systému tak přirozeně stanoví jejich cenu. Hlavní myšlenka tohoto systému je, že motivuje trh k cenově optimálnímu snižování emisí. Více obecných informací najdete na webu systému ETS a na webu registru EUTL.

Infografiky postavené na tomto datasetu